Kategoriat
Asiakkaalle Hyvinvointialue Yleinen

Ympärivuorokautisen palveluasumisen sekä tuetun asumisen asiakasmaksut muuttuvat

Etelä-Karjalan hyvinvointialueen palveluasumisen asiakasmaksujen laskukaavassa on havaittu virhe. Laskukaavavirheen vuoksi ympärivuorokautisessa palveluasumisessa asuvien henkilöiden asiakasmaksut ovat olleet Eksoten aikana sekä alkuvuoden ajan alhaisempia, kuin muualla Suomessa ja mitä oikean laskukaavan mukaan olisi pitänyt olla.

Havaittu virhe ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakasmaksujen laskukaavassa vaikuttaa asiakkaiden maksuihin ja Etelä-Karjalan hyvinvointialueen tuloihin. Taustalla on asiakasmaksulain osittaisuudistus, joka tuli pääosin voimaan 1.7.2021. Lisäksi taustalla on 1.1.2023 voimaan tullut muutos, jolloin tehostettu palveluasuminen muuttui ympärivuorokautiseksi asumiseksi.

– On tunnistettu, että ympärivuorokautisen palveluasumisen laskukaavavirhe on toistunut vuodesta 2014 alkaen. Laskukaavavirheen vuoksi eteläkarjalaiset ovat saanet asumispalvelut muiden alueiden asukkaita edullisemmin, kertoo Arjen tuen ja toimintakyvyn toimialuejohtaja Anu Koivumäki Etelä-Karjalan hyvinvointialueelta.

Asiakkaita tullaan tiedottamaan muutoksesta henkilökohtaisella kirjeellä, joka postitetaan viikolla 20. Tällä hetkellä asiakasmaksujen muutos ympärivuorokautisessa asumisessa koskee noin 1 300 asukasta.

– Havaittu virhe on ikävä ja pyydämme asiakkailtamme anteeksi, että joudumme nyt korottamaan hinnat asiakasmaksulain määrittelemälle ja myös muilla hyvinvointialueilla käytössä olevalle tasolle. Kunkin asiakkaan maksutilanne tullaan katsomaan yksilöllisesti, jokaisen henkilön tilanne huomioiden. Annamme asiakkaillemme tukea ja apua, jotta epäselvät tilanteet tai hankalat taloudelliset tilanteet saadaan yhdessä ratkaistua. Takautuvasti emme korota tai peri asiakasmaksuja takaisin, jatkaa Koivumäki.

Etelä-Karjalan hyvinvointialue korjaa ympärivuorokautisen asumisen asiakasmaksut puolisopäätösten osalta 1.7.2023 alkaen ja yksilöpäätösten osalta 1.9.2023 alkaen. Asiakkaille tullaan postittamaan korjatut kirjalliset asiakasmaksupäätökset.

Asiakasmaksut lasketaan yksilöllisesti tulot ja varallisuus huomioiden

Asiakasmaksun määräytyminen on säädetty asiakasmaksulain pykälissä 10 b, 10 c ja 10 d. Asiakasmaksulaki määrittelee maksukyvyssä huomioon otettavat nettotulot ja nettotuloista vähennyksenä huomioitavat asiat. Asiakasmaksulain pykälässä 7 c määritellään myös asiakasmaksun muodostuminen, kun pariskunnasta toinen siirtyy ympärivuorokautiseen palveluasumiseen ja toinen puoliso jää kotiin.

– Ympärivuorokautisen asumisen asiakasmaksut lasketaan aina yksilöllisesti asiakkaan tilanne huomioiden. Todennäköisesti lähes kaikkien asukkaiden asiakasmaksut ympärivuorokautisessa palveluasumisessa tulevat nousemaan. Joillakin maksujen korotus jää muutamiin kymmeniin euroihin kuukaudessa, toisilla korotus voi olla jopa useita satoja euroja kuukaudessa, kertoo Koivumäki.

Tuetun asumisen asiakasmaksuja hyvitetään asukkaille

Tuetussa asumisessa on myös havaittu virhe asiakasmaksukaavassa, mistä johtuen asiakkaita on laskutettu liikaa kuukausittain. Tämä virhe koskee noin kolmeakymmentä psykososiaalisten palveluiden asiakasta. Heidän asiakasmaksujensa laskutus tullaan keskeyttämään 1.6.2023 alkaen ja tarvittaessa hyvitetään tulevissa laskuissa.

Etelä-Karjalan hyvinvointialueen verkkosivuille on tehty aiheeseen liittyvä kysymys ja vastaus -osio. Sivulta voi käydä katsomassa vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin. Linkki usein kysytyt kysymykset -sivulle löytyy tästä.

Mediatiedote aiheesta