• Keskussairaalan edessä oleva pysäköintialue on pois käytöstä 18.–19.4.2024 Read more
  • Hengitystie-infektiota sairastaville sekä COVID-riskiryhmäläisille suositellaan maskin käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollon tiloissa Read more
Eri alojen ammattilaisia kuvassa, ensihoitajat ja lääkäri, pelastuslaitoksen ja sosiaalipuolen työntekijä katsovat kameraan

Vastuullinen työpaikka

Olemme iloisia ilmoittaessamme, että Etelä-Karjalan hyvinvointialue on liittynyt osaksi Oikotien Vastuullinen Työpaikka -yhteisöä. Tämän merkittävän askeleen myötä olemme taas hieman lähempänä tavoitettamme Suomen onnellisimmista työntekijöistä!

Vastuullinen Työpaikka -yhteisö kokoaa yhteen noin 400 organisaatiota ja yli 250 000 työntekijää, jotka jakavat vahvat arvot vastuullisuudesta ja kestävästä työelämästä. Osana tätä yhteisöä sitoudumme noudattamaan Vastuullinen Työpaikka -periaatteita ja pyrimme jatkuvasti kehittämään toimintaamme entistäkin vastuullisempaan suuntaan.

Vastuullinen Työpaikka -yhteisössä keskitymme keskeisiin periaatteisiin, jotka auttavat meitä kehittämään toimintaamme entistä vastuullisemmaksi. Tavoitteenamme on oppia muilta, toimia esimerkkinä ja vaikuttaa teoillamme. Nämä periaatteet ovat meille sitoumus, jotka koko henkilöstömme allekirjoittaa.


Mitä nämä periaatteet ovat?

1. Kunnioitamme työnhakijaa.
2. Perehdytämme työhön kunnolla. 
3. Esihenkilömme ovat työntekijöitä varten. 
4. Tarjoamamme työ on merkityksellistä, jossa saa kehittyä.
5. Puutumme syrjivään kohteluun heti.
6. Huolehdimme työntekijöidemme hyvinvoinnista.
7. Maksamme kohtuullista palkkaa.  

Oikotie - vastuullinen työpaikka tunnus

Vastuullinen työpaikka rakennetaan yhdessä.

Kunnioitamme työnhakijaa.

Viestimme vuorovaikutteisesti, inhimillisesti ja selkeästi työnhakijoillemme.

Perehdytämme työhön kunnolla.

Tarjoamme työhön tarvittavan perehdytyksen ja tukea itsenäisen työskentelyn alkaessa. Uudella työntekijällä on aina ensimmäisessä työvuorossa mukana kokeneempi työkaveri. Työturvallisuuteen perehdytetään etenkin työsuhteen alkaessa.

Esihenkilömme ovat työntekijöitä varten.

Työntekijöillemme on selkeää oman esihenkilön rooli ja käytettävyys. Esihenkilömme ovat koulutettuja auttamaan ja tunnistamaan ennakoivasti työntekijöiden kohtaamia ja esiintuomia haasteita.

Tarjoamamme työ on merkityksellistä, jossa saa kehittyä.

Säännöllisillä kehityskeskusteluilla huomioimme sekä työntekijöiden halut että mahdollisuudet kehittyä ja edetä työssään. Tarjoamme mahdollisuuden vaikuttaa omaan työnkuvaan, jotta työ on ja tulee jatkossakin olemaan merkityksellistä.

Puutumme syrjivään kohteluun heti.

Kohtelemme työntekijöitä oikeudenmukaisesti palkkauksen, työtehtävien ja roolien suhteen. Meillä kannustetaan jokaista olemaan oma itsensä, emmekä syrji ketään. Työntekijöille on selkeästi viestitty, kuinka he voivat välittää tietoa kohtaamistaan epäkohdista. Kaikkiin epäkohtiin puututaan.

Huolehdimme työntekijöidemme hyvinvoinnista.

Työpäivien pituudet ja resursointi suunnitellaan niin, että ne mahdollistavat jaksamisen työssä ja etteivät työntekijät ylikuormitu. Meillä kuunnellaan työntekijää ja joustetaan elämän eri vaiheissa.

Maksamme kohtuullista palkkaa.

Palkka on tärkeä motivaatiotekijä, joka lisää myös työn merkityksellisyyden kokemusta. Palkkojen perusteiden tulee olla organisaatiossa avoimet ja selkeät. Työntekijän tulee saada palkka ajoissa ja oikein.


Diplomi - Vastuullinen työpaikka on Oikotien luotsaama vastuullisuusyhteisö, 
joka koostuu noin 400 organisaatiosta.


Vastuullinen työpaikka -yhteisön jäsenenä olemme sitoutuneet edistämään vastuullisen 
Kunnioitamme työnhakijaa. 
Perehdytämme työhön kunnolla. 
Esihenkilömme ovat työn tekijöitä varten. 
Tarjoamamme työ on merkityksellistä
Puutumme syrjivään kohteluun heti. 
Huolehdimme työntekijöiden hyvinvoinnista. 
Maksamme kohtuullista palkkaa.
Customer service