Lean-kehittäminen

Lean on tullut tutuksi erityisesti teollisuuden puolella ja viime vuosina sitä on laajasti hyödynnetty myös sosiaali- ja terveydenhuollossa eri puolilla maailmaa.

Lean on toiminta-ajatus, jonka perusperiaatteita ovat asiakkaan kunnioittaminen, toiminnan oikea-aikaisuus ja virtaaminen, ongelmien tunnistaminen sekä jatkuva parantaminen.

Päähuomiomme on asiakkaassa ja sellaisissa toiminnoissa, joilla saamme tuettua asiakkaan sujuvaa siirtymistä palveluista toiseen. Samalla vähennämme tai poistamme toiminnassa olevia turhia työvaiheita ja toimintaa hidastavia tekijöitä sekä vakioimme parhaita käytäntöjä. 

Tavoitteenamme on pyrkiä määrätietoisesti kohti täydellisyyttä ja taata asiakkaillemme paras mahdollinen, turvallinen ja oikea-aikainen hoito ja palvelut yhteistyössä eri ammattiryhmien kanssa.

Lean-kehittämisprojektit

Kehittämisprojekteja tehdään tarpeen mukaan yhden yksikön sisällä tai yhteistyössä toisten yksiköiden kanssa, joskus poikki organisaation.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) toiminta-aikana toteutetut Lean-projektit

Lean-kehittämistä on hyödynnetty Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksoten toimintavuosina muun muassa

  • Kuntoutuskeskuksessa | Kuntoutuskeskus on Lean-johdettu jo vuodesta 2014 lähtien. Prosessien parannuksia on tehty niin kuntoutuksen sisäisesti kuin nivelpintojen kanssa.
  • Päivystyksessä | Etelä-Karjalan keskussairaalan päivystyspoliklinikan toimintaa on kehitetty Lean-ajattelun mukaisesti muutamilla projekteilla syksystä 2011 alkaen.
  • Keskussairaalassa | Etelä-Karjalan keskussairaalassa on toteutettu useita kehittämisprojekteja 2015 alkaen poliklinikoilla ja vuodeosastoilla. Jatkuvan parantamisen taulut ovat käytössä yksiköissä.
  • Työelämäpalveluissa | Kuntouttavan työtoiminnan Lean alkoi syksyllä 2017 yhteistyössä työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP ja tuetun työllistämisen linja), sosiaalisen työllistämisen ja verkostoyhteistyön yksikön (SOTY) sekä työelämäosallisuutta tukevien palvelujen (TEOT) kanssa.
  • Mielenterveys- ja päihdepalveluissa | Paja-valmennuksia käynnistettiin 2016.
  • Hoivassa | Hoivassa on otettu Lean-menetelmiä käyttöön vuodesta 2016 alkaen.
  • Perhepalveluissa | Lasten ja nuortentalossa on hyödynnetty Lean-menetelmiä 2016 alkaen
  • Rokotustoiminnassa | Koronarokotusten järjestämisessä on hyödynnetty Lean-menetelmää palkitusti.