Kokemusasiantuntijat

Kokemusasiantuntija on henkil​ö, jolla on oma tai läheisen kokemus tietyn palvelun asiakkaana olemisesta, tietystä elämäntilanteesta, sairaudesta tai vammasta ja joka on kiinnostunut kertomaan tästä kokemuksestaan. Kokemusasiantuntijat ovat Etelä-Karjalan hyvinvointialueen tärkeitä yhteistyökumppaneita.


Kokemusasiantuntijoita toimii esimerkiksi: 

  • kokemuskouluttajana
  • ryhmän vetäjänä
  • ammattilaisen työparina asiakastyössä
  • kehittäjänä työryhmissä ja hankkeissa
  • mediavaikuttajana
  • edustajana päätöksenteossa

​Osalla kokemusasiantuntijoista on Etelä-Karjalan hyvinvointialuueen tai jonkin järjestön tarjoama koulutus tehtäväänsä. Meillä kokemusasiantuntijakoulutuksen pituus on 50 tuntia ja se järjestetään vähintään kerran vuodessa. Koulutuksen käyneille maksetaan hyvinvointialueella pientä palkkiota tehtävistä.

Ilman koulutustakin voi lähteä mukaan toimintaan ja osallistua kokemusasiantunti-joiden yhteisiin tapaamisiin. ​Suurimmassa osassa Etelä-Karjalan hyvinvointialueen palveluja kokemusasiantuntijoiden kanssa tehtävä yhteistyö on vasta suunnitteilla. Aikuisten monialaisissa palveluissa, vammaispalveluissa ja lastensuojelussa kokemusasiantuntijoita on ollut erilaisissa tehtävissä arjessa mukana jo pitkään. Hyvinvointialueen ​hankkeissa hyödynnetään kokemusasiantuntijoita usein tuomassa omaa näkökulmaansa kehitettävään asiaan. 

kahdeksan ihmistä seisoo puisilla portailla ja kaiteeseen nojaillen, hymyillen.
Kokemusasiantuntijoita tapaamisessa Etelä-Karjalan hyvinvointialueen rantasaunalla

Etelä-Karjalan hyvinvointialueen kokemusasiantuntijarekisterissä on mukana yli sata henkilöä. Heiltä löytyy monipuolisesti kokemusta erilaisista sosiaali- ja terveysalan palveluista. Sairauksien, vammojen ja riippuvuuksien ohella he osaavat kertoa myös esimerkiksi perheiden monenlaisista tilanteista, parisuhteiden haasteista, velkaantumisesta, koulukiusaamisen vaikutuksista ja yksinäisyydestä. Mistään aiheesta ei rekisterissä ole vielä liikaa asiaa, sillä kaikki tarinat ovat erilaisia. Rekisterin kautta välitetään kokemusasiantuntijoita yhteistyöhön niin Etelä-Karjalan hyvinvointialueen kuin muidenkin toimijoiden kanssa.


Päihdeklinikalla on kokemusasiantuntija myös kokopäiväisesti työsuhteessa. Myös toiminnallisen kuntoutuksen yksikkö Valveessa toimii kokemusasiantuntija, jolle kuka tahansa voi varata keskusteluajan. Joillakin asiakasryhmillä on mahdollisuus saada kokemusasiantuntijan tai muun vertaisen tukea myös omaan tilanteeseensa liittyvän yhdistyksen tai järjestön kautta.

Ota yhteyttä!

Kaipaatko lisätietoa kokemusasiantuntijatoiminnasta? Haluatko toimia kokemusasiantuntijana? Etsitkö kokemusasiantuntijaa keikalle?

Kokemusasiantuntijakoordinaattori Reetta Tourunen (rekisteri sekä uudet vammaisuuteen, sairauksiin tai perhepalveluihin liittyvät kokemusasiantuntijat) p. 040 651 3141 , [email protected]

Lisätietoja aikuisten psykososiaalisten palvelujen kokemusasiantuntijatoiminnasta (mm. uudet mielenterveyteen, päihteisiin ja aikuisten sosiaalipalveluihin liittyvät kokemusasiantuntijat): 
Riikka Haikala p. 040 127 4236, [email protected]

Lisätietoa ja ohjeita kokemusasiantuntijoiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä henkilöstölle löytyy intranetistä hakusanalla “kokemusasiantuntijat” ja kokemusasiantuntijakoordinaattorin kautta.