Varahenkilöstöyksikkö

Varahenkilöstöyksikön toimintatarkoituksena on sijaistaa Etelä-Karjalan hyvinvointialueen eri yksiköissä lyhyiden ja äkillisten poissaolojen tarpeita.

Varahenkilöstön henkilökuntaa

Varahenkilöstön työympäristö vaihtelee koko Etelä-Karjalan hyvinvointialueen yksiköissä:

  • Erikoissairaanhoidon vuodeosastot, poliklinikat, päivystysalue EKKS
  • Mielenterveys- ja päihdeyksiköt
  • Kuntoutuskeskus (Vaativa kuntoutus K7, Akuuttigeriatrinen kuntoutus, Palliatiivinen osasto, Geriatrinen kuntoutus)
  • Perusterveydenhuollon osastot (Parikkala, Imatra, Taipalsaari, Lappeenranta)
  • Toimintakyky- ja hoivapalvelut (ikääntyneiden asumispalvelut, kotihoito)
  • Perhe- ja sosiaalipalvelut (vammaispalvelut, lastensuojelu)

Varahenkilöstöyksikössä työskentelee 56 työntekijää; sairaanhoitajia, lähihoitajia ja palveluesimies. Varahenkilöstöyksikön työntekijät on jaettu kahteen; toiset työskentelevät pääasiassa erikoissairaanhoidon yksiköissä ja toiset pääasiallisesti perusterveydenhuollon yksiköissä. Työvuorot voivat vaihdella päivittäin esimerkiksi päivystyksestä teho-osastolle tai ikääntyneiden asumispalveluyksiköstä kotihoitoon. Yksikkömme hoitajat työskentelevät eri yksiköissä heidän toimintamalliensa mukaan.

Yksikössämme tehdään pääasiassa 2-vuorotyötä (aamu ja ilta) mukaan lukien viikonloput, mutta yksikön toiminnasta johtuen työntekijöiden tulee varautua myös yövuorojen tekemiseen.

Varahenkilöstöyksikön työntekijöillä on Etelä-Karjalan hyvinvointialueen voimassa olevat lääkeluvat.

Yhteystiedot:
Palveluesimies Henry Ropponen puh. 044 791 5694
Rekrytointivastaava Elina Flander puh. 040 139 0398
Rekrytointipäällikkö Leena Nemlander puh. 040 7230 626  

Osoite:
Etelä-Karjalan hyvinvointialue
Varahenkilöstöyksikkö, Toimistotalo Ruori
Valto Käkelän katu 3 C 4. krs
53130 Lappeenranta