Etelä-Karjalan hyvinvointialueen strategia vuosille 2023–2025

Strategiaa tarkennetaan kevään 2023 aikana soten palvelustrategialla ja pelastustoimen palvelutasopäätöksellä. Näiden valmisteluun liittyvä asukkaiden ja sidosryhmien kantojen kuuleminen sekä osallistaminen toteutettiin huhtikuun aikana 2023.

Visiomme

Olemme edelläkävijäyhteisö, jonka vuoksi hyvinvointialueellamme on saavutettavat palvelut, Suomen hyvinvoivin väestö ja onnellisimmat työntekijät.

Missiomme

Toimintamme lisää asukkaidemme terveyttä, toimintakykyä ja turvaa läpi elämän.

Hyvinvointialueen strategiakuva kertoo vision, mission ja strategian kärjet. Asiat on selitetty sivulla myös tekstin muodossa.
Etelä-Karjalan hyvinvointialueen strategiakuva

Toimintaamme ohjaavat arvot

  • Mie turvaan.
  • Mie uskallan.
  • Mie vastaan.
  • Mie välitän.

Strategiamme kärjet

  1. Henkilöstöön panostaminen: Uskomme siihen, että hyvinvoiva henkilöstö tekee oikeita asioita oikealla tavalla ja asiakastaan parhaalla tavalla palvellen. Vain hyvinvoiva henkilöstö voi rakentaa hyvinvointia kestävällä tavalla. Siksi olemme päättäneet nostaa perustyön tekijämme keskiöön – haluamme, että meillä työskentelevät onnelliset ja tekemisestämme ylpeät työntekijät.
  2. Prosessit ja sujuvuus: Tekemällä viisaita palveluvalintoja saamme enemmän ja mahdollistamme alueemme asukkaille sellaisia palveluita, joita he eniten paikallisesti tarvitsevat. Sujuvat toiminnat edellyttävät, että muodostamme yhteisen kuvan siitä mitä ja miten haluamme tehdä asioita ja siksi tärkeimpien prosessien kuvaaminen asiakkaan kannalta ja asiakkaan kanssa, tulee olla tekemisemme kärjessä. Sujuvuus ja prosessien erinomaisuus edellyttävät myös viisaita kumppanuuksia avarakatseisesti muodostaen.
  3. Palveluiden porrastus: Oikea-aikainen ja tarkoituksenmukainen palveluiden tarjonta on edellytys vaikuttavalle ja turvalliselle toiminnalle. Palvelut tulee saada oikeasta paikasta, läheltä silloin kun mahdollista ja sellaiselta ammattilaiselta, joka tehtävään parhaiten ja riittävästi osaamisensa puolesta sopii. Paljon palveluita tarvitsevien asiakkuuksien ohjaamisella ja moniammatillista yhteistyötä hyödyntäen voimme myös varmistaa, että palvelut ovat koordinoituja, kustannuksiltaan järkeviä ja inhimillisiä.