Yhteystiedot

Etelä-Karjalan hyvinvointialueen yhteystiedot

Yhteystietoja

Kirjaamo:
Etelä-Karjalan hyvinvointialue, Kirjaamo, Valto Käkelän katu 3, 53130 Lappeenranta
[email protected]

Postiosoite: 
Etelä-Karjalan hyvinvointialue, Valto Käkelän katu 3, 53130 Lappeenranta

Y-tunnus: 3221313-1

Laskutustiedot

Asiakas- ja potilasm​aksut   

Etelä-Karjalan hyvinvointialueen laskutuksen standardipalvelut hoitaa Meidän IT ja talous Oy. Laskuihin liittyvät kyselyt ja tiedustelut palvelupuhelin 013 339 0750.

Laskutusosoite   

Laskun osoitetiedoissa/viitetiedoissa tulee ilmoittaa tilaavan yksikön/tilaajan nimi, jotta lasku osataan reitittää oikealle käsittelijälle.

Toivomme, että ostolaskut lähetetään ensisijaisesti verkkolaskuina.

Verkkolaskut

Verkkolaskuoperaattorimme on Basware, jonka tunnus on BAWCFI22.
Etelä-Karjalan hyvinvointialue 003732213131.
Seuraavissa yksiköissä käytetään verkkolaskuosoitteen perässä tarkennetta:

  • Apuvälinekeskus (tarkenne 152)  003732213131152
  • YPH-Effica (tarkenne 153)  003732213131153
  • Sairaala-apteekki (tarkenne 154)  003732213131154
Paperilaskut

Etelä-Karjalan hyvinvointialue
(Tilaavan yksikön nimi)
PL 9892
00026 BASWARE
Huom. Tähän osoitteeseen lähetetään vain ostolaskuja, osoitetta EI saa käyttää tavaran toimitusosoitteena.
 
Ne perhe- ja sosiaalipalveluiden laskut, jotka on pyydetty lähettämään suoraan sosiaalitoimen yksiköihin, lähetetään Lappeenrannassa yksikön omaan osoitteeseen tai ympäristökuntien alueella sijaitseviin sosiaalitoimistoihin. Yhteystiedot löytyvät palveluiden omilta verkkosivuilta. 

Toimittajatiedote

Sote-uudistus on Suomen historian yksi merkittävimmistä hallinnollisista uudistuksista. Vuoden 2023 alusta lukien vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueelle. Voimaanpanolain (616/2021) mukaisesti Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä ja Etelä-Karjalan pelastuslaitos siirtyvät Etelä-Karjalan hyvinvointialueelle varoineen ja velkoineen sekä sitoumuksineen.

Tiedote hyvinvointialueelle ostolaskuja toimittaville tahoille

Verkkosivut

https://ekhva.fi