Strategia ja johtaminen

Strategia 2023

Eksoten strategia

​Eksoten strategia, toimintaperiaatteet ja arvot kiteytyvät kolmeen sanaan: Rohkeus, yksinkertaisuus ja ihminen. Näillä toiminnan periaatteilla kymmenvuotias Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri suuntaa palvelujaan, toimintojaan ja kehittämistään.

Kaikessa toiminnassa pyrimme siihen, että eteläkarjalaiset voivat luottaa oikea-aikaiseen, arvioituun ja tarpeen mukaiseen palveluun ja hoitoon, joka tuottaa haluttuja vaikutuksia asiakkaille, ammattilaisille, kunnille ja talouteen.​

Uudessa strategiassa visiota on kirkastettu ja toimintakyky tuodaan esille kaikkialla. 

Eksoten visio: Toimintakykyisenä kotona, arjessa ja elämässä viestii palveluja käyttävän ihmisen nostamisesta strategisten tavoitteiden lähtökohdaksi.​​
Strategiaa kuljetetaan arkeen toimintakykyohjelman, digital​isaatio-ohjelman ja työhyvinvointiohjelman avulla. Tarkoituksena on helpottaa niin asiointia kuin työn tekemistä. Eksote on ja haluaa olla edelläkävijä.​

Strategiset tavoitteemme ovat:

 • ​Uudistuvan työkulttuurin vahvistaminen
 • Asiakasohjauksen ja asiakaspalvelun kehittäminen
 • Kustannusvaikuttavat palvelut
 • Tasapainoinen talous

Tavoitteisiin pyrkiessämme voimme tunnista​a seuraavia kriittisiä menestystekijöitä:

 • ​Motivoitunut ja osaava henkilöstö 
 • Innostava johtaminen 
 • Kustannusvaikuttavien toimintamallien toteuttaminen
 • Palvelurakenteen kriittinen ja innovatiivinen tarkasteleminen
 • Sujuvuus ja oikea-aikaisuus palveluissa/toiminnassa
 • Ammattilaisten yhteinen tekeminen
 • Monipuolinen kuntoutus ja toimintakyvyn tukeminen
 • Digitaaliset palvelut
 • Yhteistyö ja kumppanuudet sidosryhmien kanssa

Strategiset linjaukset ja strategian toimee​npano vuosina 2019 -2023.pdf

Mitä Eksotessa on saatu aikaan?


Kymmenen vuoden aikana olemme kulkeneet edellä sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä ja yhdistämisessä asiakaslähtöisesti. Olemme onnistuneet tuomaan palveluja lähelle asiakasta muun muassa liikkuvien ja matalan kynnyksen palvelujen sekä digitalisaation avulla. Me haluamme jatkossakin säilyttää tämän edelläkävijän paikan. Olemme parantaneet hoitotuloksia ja leikanneet kustannuksia merkittävästi muun muassa purkamalla laitoshoitoa ja vastaavasti kehittämällä voimakkaasti kotiin vietäviä ja kotona asumista tukevia palveluja, kuntoutusta sekä sähköisiä asiointipalveluja. Korostamme oikea-aikaista palveluohjausta, palvelu- ja hoidontarpeen arviointia sekä moniammatillista ja -toimijaista yhteistyötä.

Meillä käy paljon ammattilaisia muualta Suomesta tutustumassa esimerkiksi kuntoutuskeskukseemme, joka on jatkuvasti parantanut toimintaansa ja saanut erittäin hyviä tuloksia. ​

Matalan kynnyksen palveluita

Asiakas saa meillä yksilöllistä neuvontaa ja ohjausta yhden luukun periaatteella. Olemme kehittäneet matalan kynnyksen palvelukeskittymiä, joihin asiakas voi tulla tietämättä mitä apua tarvitsee. Perinteisten terveyskeskusten sijaan meillä on hyvinvointiasemia, joissa on tarjolla sekä sosiaali- että terveyspalvelut maustettuna järjestöjen hyvinvointia edistävällä toiminnalla. Kaikki lasten ja nuorten psykososiaaliset palvelut tarjoamme Lasten ja nuorten taloissa. Aikuisten psykososiaalisia palveluita on koottu Aikuisten keskuksiin.​ Vammais- ja vanhustenpalveluiden palveluneuvontaa ja sosiaalipalveluja saa Iso apu -palvelukeskuksissa​. 
Mielenterveys- ja päihdepalveluihimme pääsevät kaikki palvelua tarvitsevat ilman lähetettä 24/7-periaatteella. 

Liikkuvia ja digitaalisia palveluita

Me liikumme sinne, missä palveluille on tarvetta. Meillä on muun muassa nuorisopsykiatrian liikkuva ryhmä, laboratorion näytteenottoauto Malla sekä klinikka-auto Mallu, joka vie sairaanhoitajan ja suun terveydenhuollon palveluja kylille. Perhepalvelujen ja koulun yhteinen Taho-auto pyrkii jo varhaisessa vaiheessa auttamaan koulupudokkaita takaisin kouluun tai saamaan hoitoa.
Päivystyksen ja ambulanssin välille olemme kehittäneet liikkuvan päivystysyksikön. Jolloin potilaan, joka usein on ikäihminen, ei välttämättä tarvitse lähteä päivystykseen, vaan saa päivystysyksikön luokseen. 
Meillä on kotikuntoutuksessa merkittävästi enemmän toiminta- ja fysioterapeutteja kuin muualla julkisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa Suomessa. Erityisen hyviä tuloksia saamme sillä, että arvioimme asiakkaan kuntoutustarvetta riittävän aikaisessa vaiheessa ja huolehdimme kuntoutuksesta kotoa kotiin.
Tarjoamme Eksotessa laajasti palveluja etäyhteyksien avulla. Etävastaanotot ovat kaikkien kuntalaisten saatavilla. ​Eksoten ammattilainen tarjoaa hoidon tarpeen arvioinnin perusteella mahdollisuutta hoitajan tai lääkärin etävastaanotolle.

Verkkosivuilla Eksoten asiointipalvelussa asiakas voi muun muassa varata aikoja, tehdä oire- ja palveluarvioita, katsoa laboratoriotulokset, uusia reseptejä, täyttää esitietoja, jättää soittopyynnön ja viestiä ammattilaisen kanssa kotisohvalta silloin, kun se parhaiten sopii.
Verkkosivuilla Eksoten chatti ​auttaa Isossa avussa, kuntoutuspalveluissa ja sosiaalipalveluissa.

Etelä-Karjalan keskussairaalan K-siipi

Keskussairaalamme yhteyteen valmistui kesällä 2018 K-siipi, jossa on vuodeosastoilla yhden hengen huoneet sekä parantavaa taidetta. Jokaisella potilaalla on vastuuhoitaja. 
Perinteisen sairaalapäivystyksen tilalle olemme kehittäneet täysin uudenlaisen yhteispäivystyksen, jossa joka päivä kaikkina vuorokaudenaikoina yleis- ja erikoislääketieteen päivystyksen lisäksi toimii sosiaalipäivystys ja kotiin vietävien palveluiden koordinaatio. Koordinointi mahdollistaa entistä paremmin asiakkaan ohjaamisen arvioidun tarpeen mukaiseen hoitoon, oikeaan aikaan ja samalla palvelujen ja resurssien optimoinnin. Lapsille on oma päivystys, oma odotustila ja omat tutkimushuoneet. Lapsipotilaat pyritään hoitamaan nopeammin.
Alla oleva diasarja esittelee​​​​ asiaa laajemmin:
Eksoten esittely suomenkielinen 2018.pdfEksoten esittely engla​nninkielinen 2018.pdf