• Hengitystie-infektiota sairastaville sekä COVID-riskiryhmäläisille suositellaan maskin käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollon tiloissa Read more
Etusivu » Toimipisteet » Teemoittain » Palliatiivinen hoito ja saattohoito

Palliatiivinen hoito ja saattohoito

Palliatiivinen hoito

Palliatiivinen hoito on parantumattomasti sairaiden ja kuolevien ihmisten aktiivista, kokonaisvaltaista hoitoa. Se on oireenmukaista, kärsimystä lievittävää, vähentävää ja helpottavaa hoitoa. Keskeistä on kivun ja muiden oireiden lievitys ja samalla henkisiin, sosiaalisiin ja hengellisiin sekä elämänkatsomuksellisiin asioihin paneutumista. Palliatiivisessa hoidossa tavoitellaan mahdollisimman hyvää elämän loppuvaihetta. Myös läheisten tukeminen on osa hyvää hoitoa.

Palliatiivisen hoidon osasto ja palliatiivinen poliklinikka

Armilan kuntoutuskeskuksen osasto 4 on erikoistunut palliatiiviseen hoitoon.
Linkki osaston sivulle

Saattohoito

Saattohoito on osa palliatiivista hoitoa ajoittuen potilaan viimeisille kuukausille tai elinviikoille. Saattohoitoon siirtyminen edellyttää keskustelua hoidon sisällöstä ja tavoitteista sekä saattohoitosuunnitelman laatimista. Saattohoitosuunnitelman tekee hoitava lääkäri yhdessä potilaan, hänen omaistensa ja hoitoon osallistuvan henkilökunnan kanssa. Hoidon tavoitteena ei ole enää parantaa potilaan sairautta, vaan oireettomuus sekä jäljellä olevan elämän mahdollisimman hyvä laatu.

Hyvä saattohoito kuuluu kaikille. Saattohoitoa voidaan toteuttaa kotona, hoivayksiköissä tai sairaalassa potilaan toivetta kuunnellen. Hyvä saattohoito kunnioittaa potilaan itsemääräämisoikeutta, ihmisarvoa ja läheisten merkitystä. 

Customer service