Kuraattorit

Opiskeluhuollon kuraattoreiden työtehtäviin kuuluvat ensisijaisesti psykososiaaliset sekä kasvuun ja kehitykseen liittyvät teemat.

Näitä ovat esimerkiksi kaveri-/ihmissuhteisiin tai kotiin/perheeseen liittyvät pulmat, opintososiaalisiin etuihin liittyvä kartoitus ja ohjaus sekä työskentely opintojen keskeytysuhan alla olevien opiskelijoiden tai pudokkaiden tueksi.

Kuraattoriin voit olla yhteydessä puhelimitse, sähköpostitse tai Wilman kautta.