• Hengitystie-infektiota sairastaville sekä COVID-riskiryhmäläisille suositellaan maskin käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollon tiloissa Read more
Etusivu » Kanssasi vauvasta vaariin » Perhe ja lapset » Kun perheessä on vaikeaa » Lapsiperhesosiaalityö

Lapsiperhesosiaalityö

äiti ja lapset odotusaulassa

Lapsiperhesosiaalityössä tarjoamme lapsiperheille erilaisia palveluja, joiden tavoite on auttaa asiakkaitamme selviytymään itsenäisesti ja toimintakykyisenä kotona, arjessa ja elämässä. Tärkeimpiä työmuotojamme ovat perhetyö, sosiaalityö ja-ohjaus sekä tukisuhdetoiminta. Tarpeen mukaan pyrimme räätälöimään myös muita palveluja asiakkaan tarpeen mukaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Perhetyö

Lapsiperhesosiaalityön perhetyötä voi saada, kun

  • vanhempi on ​​​​väsynyt ja/tai uupunut 
  • vanhemmuudessa on haasteita
  • lapsen ja nuoren kasvuun, kehitykseen ja kasvatukseen liittyy kysymyksiä
  • arjessa selviytyminen on haastavaa 
  • perheessä on muutostilanne tai äkillinen kriisi
  • lähiverkosto puuttuu
  • työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen tuo haasteita

Perhetyö on tarkoitettu perheille, jotka tarvitsevat tukea arjessa selviytymiseen. Tarkoituksena on auttaa ja opastaa perheitä käytännön neuvoilla ja tuella. Työ perustuu systeemiseen ajatteluun, jossa huomioidaan kokonaisvaltaisesti perheen vuorovaikutussuhteet, voimavarat ja vahvuudet sekä tuen tarpeet. Systeeminen malli mahdollistaa aidon yhteistyön muiden palveluiden kanssa perheenne tarpeiden mukaisesti teidän arkiympäristössänne.

Työskentely on määräaikaista ja voi olla lyhytkestoista ennaltaehkäisevää perhetyötä tai pitkäkestoisempaa, palvelutarpeen arvioon perustuvaa työskentelyä.  Palvelu on maksutonta.​ 

Sosiaalityö ja -ohjaus

Sosiaalityöllä tarkoitetaan asiakas- ja asiantuntijatyötä, jossa rakennetaan yksilön, perheen tai yhteisön tarpeita vastaava sosiaalisen tuen ja palvelujen kokonaisuus, sovitetaan se yhteen muiden toimijoiden tarjoaman tuen kanssa sekä ohjataan ja seurataan sen toteutumista ja vaikuttavuutta.

 Sosiaaliohjauksella tarkoitetaan yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen neuvontaa, ohjausta ja tukea palvelujen käytössä sekä yhteistyötä eri tukimuotojen yhteensovittamisessa. Tavoitteena on yksilöiden ja perheiden hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen vahvistamalla elämänhallintaa ja toimintakykyä.

Tukisuhdetoiminta

äiti halaa lasta

Joskus lapsiperheissä tulee tilanteita, joissa vanhemman tai vanhempien voimavarat vähenevät. Tukihenkilö tai tukiperhe voi tulla kyseeseen esimerkiksi, jos sukulaiset asuvat kaukana, eikä lähipiiristä löydy lapselle riittävästi tukea. Tukisuhdetoiminta on sosiaalihuoltolain mukaista lapsiperheiden palvelua, joka perustuu palvelutarpeen arviointiin. Tukihenkilönä ja tukiperheenä toimivat henkilöt ovat vapaaehtoisia. ​​

Tukihenkilö​ tapaa lasta tai nuorta mukavan tekemisen merkeissä muutaman kerran kuukaudessa. Suhde tukihenkilöön on luottamuksellinen ja tukihenkilö voi toimia lapselle tai nuorelle aikuisen mallina. 

Tukiperheessä lapsi tai nuori vierailee yleensä kerran kuussa 2–3 vuorokautta etukäteen sovittuna ajankohtana. Tukiviikonloppuna lapsi osallistuu säännöllisesti tukiperheen tavalliseen viikonlopun viettoon. 

Yhteystiedot

Toimintayksikön esimies Jaana Salakari puh. 040 651 1838

Lapsiperhesosiaalityö, Lasten ja nuorten talo, Kasarmikatu 7, 53900 Lappeenranta
Erityisohjaaja Katri Hämäläinen puh. 040 127 4123
​Erityisohjaaja Mirja Uuksulainen puh. 040 651 0437
Sosiaalityöntekijä Heli Heltimoinen puh. 040 651 1247
Sosiaalityöntekijä Kristiina Hänninen puh. 040 651 1409

​Lapsiperhesosiaalityö, Napinkuja 3 C, 55100 Imatra
Sosiaalityöntekijä Mirja Silvennoinen puh. 040 564 7746
Vs. sosiaalityöntekijä Kimmo Jyräs puh. 040 146 3366

Tukisuhdetoiminta
Ohjaaja Anna Honkanen puh. 040 729 0790

Päihdekeskusteluohjaaja
Ohjaaja Karri Räisänen puh. 040 592 2930

Hakemus lapsiperhesosiaalityön palveluihin

Customer service