Koulupsykologi

Yksilötyön lisäksi koulupsykologi kuuluu koulun yhteisölliseen oppilashuoltotyöryhmään ja työskentelee myös kokonaisten luokkien sekä räätälöityjen ryhmien kanssa. Koulupsykologin työhön kuuluu oppilaan oppimisvalmiuksien, erilaisten koulunkäyntivaikeuksien ja psyykkisen tilanteen arviointia, sekä tukitoimien suunnittelua yhdessä oppilaan, vanhempien, opettajien ja mahdollisesti muiden yhteistyötahojen kanssa. Tarvittaessa koulupsykologi voi ohjata oppilaan jatkotutkimuksiin tai muun hoidon pariin. Varsinainen hoitotyö ei kuulu koulupsykologin toimenkuvaan. Oppilaalle on mahdollista tarjota tukikäyntejä, joiden tarkoituksena on mm. keskustellen pyrkiä tukemaan oppilaan kasvua, kehitystä sekä koulunkäyntiä. Vanhemmat ja opettajat voivat myös pyytää neuvoa ja tukea esimerkiksi kasvatuksellisissa ja koulutyöskentelyyn liittyvissä kysymyksissä.

Oppilaalle on oikeus keskustella henkilökohtaisesti koulupsykologin kanssa viimeistään seitsemäntenä oppilaitoksen työpäivänä sen jälkeen, kun oppilas tai huoltaja on tapaamista pyytänyt. Kiireelliseksi arvioiduissa tilanteissa mahdollisuus on järjestettävä jo samana tai seuraavana työpäivänä. Hän ohjaa oppilaan tarvittaessa muiden oppilashuollon palveluiden piiriin tai lasten, nuorten ja perheiden palveluihin.

Koulupsykologilla on alueellaan useampia kouluyhteisöjä. Yhteystiedot löydät valitsemalla koulusi kunnan nimen alla olevasta linkistä.