• Hengitystie-infektiota sairastaville sekä COVID-riskiryhmäläisille suositellaan maskin käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollon tiloissa Read more

Koulukuraattori

Esi- ja perusopetuksessa oppilas saa tukea ja ohjausta oppilashuollon kuraattorilta. Koulun sosiaalityön keinoilla kuraattori edistää kouluhyvinvointia kouluyhteisössä yhdessä esiopetus- ja kouluyhteisössä toimivien kanssa. Kuraattori tukee luokkia ja oppilaita.
Kuraattorilta saa apua, kun lapsella tai nuorella on pulmia koulunkäynnissä esimerkiksi levottomuus, poissaolot, koulumotivaatio, kaverisuhteissa tai hänen elämässään tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat koulunkäyntiin.

Oppilaalle on oikeus keskustella henkilökohtaisesti kuraattorin kanssa viimeistään seitsemäntenä oppilaitoksen työpäivänä sen jälkeen, kun oppilas tai huoltaja on tapaamista pyytänyt. Kiireelliseksi arvioiduissa tilanteissa mahdollisuus on järjestettävä jo samana tai seuraavana työpäivänä. Hän ohjaa oppilaan tarvittaessa muiden opiskeluhuollon palveluiden piiriin tai lasten, nuorten ja perheiden palveluihin.

Kuraattorilla on alueellaan useampia esiopetus- ja kouluyhteisöjä. Parhaiten kuraattorin tavoitat soittamalla ja ennakkoon ajan varaamalla. Yhteystiedot löydät valitsemalla koulusi kunnan nimen alla olevasta linkistä.

Customer service