Asiakas- ja potilasturvallisuus

Potilasturvallisuus

​​​​​Potilasturvallisuus on tärkeä osa hoidon laatua. Siihen kuuluu

 • hoitamisen turvallisuus ​
 • lääkehoidon turvallisuus sekä
 • lääkintälaitteiden turvallisuus.  

 Asiakkaan näkökulmasta potilasturvallisuus tarkoittaa sitä, että hän saa tarvitsemansa oikean hoidon oikeaan aikaan, ja hoidosta ei aiheudu mitään haittaa. Terveyden- ja sairaanhoito on monisyistä ja vaativaa. Joskus voi käydä niin, että hoito ei sujukaan toivotulla tavalla.
 Meillä Eksotessa toimii osaava ja ammattitaitoinen henkilökunta. Tavoitteemme on, että potilaamme ja asiakkaamme saavat hyvää ja turvallista hoitoa. Vahingon tuottaminen ei ole henkilökunnan tarkoituksena. Usein syyt erilaisiin vaaratapahtumiin ovat työntekijästä riippumattomia tekijöitä, kuten häiriöt järjestelmissä tai työtehtävän keskeytyminen.
 Vaaratapahtumalla tarkoitetaan potilaan turvallisuuden vaarantavaa tapahtumaa, joka aiheuttaa tai voi aiheuttaa haittaa. Vaaratapahtumat voivat olla läheltä piti -tilanteita, jolloin asiakkaalle vaarallinen tilanne huomataan ajoissa eikä asiakkaalle ehdi aiheutumaan siitä mitään haittaa. Haittatapahtumasta puhutaan silloin, kun asiakkaalle aiheutuu hoitoon kuulumatonta haittaa. 

Mitä sinä voit tehdä potilasturvallisuuden parantamiseksi?

Vaikka terveydenhuollon henkilöstö vastaa hoidon turvallisuudesta, myös potilailla ja heidän läheisillään on keskeinen rooli potilasturvallisuuden edistämisessä. On tärkeää, että potilas itse tuo ilmi tarvittavat taustatiedot, kertoo oireistaan, toiveistaan ja huolistaan sekä tekee kysymyksiä hoitoonsa liittyvissä asioissa.  ​

Potilas on hoitoprosessin keskiössä ja näkee erilaiset tilanteet kaikkein parhaiten prosessin alusta loppuun. Voit tehdä kirjallisen vaaratapahtumailmoituksen erilaisista hoitoon liittyvistä tapahtumista, joista arvelet olleen haittaa potilasturvallisuudelle tai joista olisi voinut olla haittaa ns. läheltä piti-tilanteet. Ilmoituksessa kuvataan tapahtuma: mitä ja miten tapahtui ja mitkä olivat seuraukset. Lisäksi potilas tai läheinen voi kertoa oman näkemyksensä siitä, miten tapahtuman toistuminen voitaisiin estää.

Vaaratapahtumia voivat olla esimerkiksi hoitoon liittyvät infektiot, väärä tai viivästynyt diagnoosi ja hoidon järjestelyihin tai lääkitykseen liittyvät epäselvyydet. Vaaratapahtumailmoitukset käsitellään toimintayksikössä, jossa tapahtuma on sattunut. Käsittelyyn kuuluu vaaratapahtumaan myötävaikuttaneiden tekijöiden selvittäminen ja toiminnan kehittäminen vastaavien vaaratapahtumien estämiseksi. Laita yhteystietosi ilmoitukseen, jotta voimme tarvittaessa olla teihin yhteydessä. Ilmoituslomakkeelle pääset alla olevasta painikkeesta.


Voit ottaa vaaratapahtuman havaitessasi asian puheeksi myös hoitohenkilökunnan kanssa. Näin myös tulee tehdä, jos asia vaatii korjauksen saman tien. Esimerkiksi, jos epäilet, että saamasi lääkkeet eivät ole oikein, ilmoita asiasta hoitohenkilö-kunnalle välittömästi.
Tapahtumista ilmoittaminen auttaa meitä parantamaan toimintaamme ja tapojamme niin, että uusilta vastaavilta tapahtumilta voitaisiin välttyä. 

Potilasturvallisuudesta saat lisää tietoa:​

Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry  Potilaan opas (THL)​

Potilaan muistilista:

 • Varmista, että henkilökunnalla on sinusta ja sairaudestasi oikeat tiedot.
 • Kerro käyttämistäsi resepti- ja itsehoitolääkkeistä.
 • Kerro myös käyttämistäsi vitamiini- ja luontaistuotteista.
 • Varmista, että sinua hoitavat lääkärit ja hoitajat tietävät lääkeallergioistasi ja aikaisemmista lääkereaktioistasi.
 • Kysy, mitä uusia lääkkeitä sinulle on määrätty ja miksi.
 • Tutustu saamiisi lääkehoitoa ja muuta hoitoa koskeviin ohjeisiin.
 • Kerro, jos sinua epäilyttää tai huolettaa jokin asia hoidossasi.
 • Ilmoita, jos olet tai epäilet olevasi raskaana tai jos imetät.
 • Kysy, jos sinulla on kysyttävää sairaudestasi tai tutkimuksista – sinulla on oikeus tietää.
 • Varmista, että saat tiedon sinulle tehtyjen toimenpiteiden tuloksista.
 • Jos läheisesi on potilaana eikä itse pysty keskustelemaan hoidostaan, sinä voit hänen suostumuksellaan kertoa ja kysyä hänen puolestaan.
 • Ilmoita välittömästi henkilökunnalle, jos koet tai epäilet hoidossasi tapahtuneen virheen.
 • Huolehdi käsihygieniasta. Huolehdi myös siitä, että vieraasi pesevät ja desinfioivat kätensä ohjeiden mukaisesti.​

Lisätietoja: