• Keskussairaalan edessä oleva pysäköintialue on pois käytöstä 18.–19.4.2024 Read more
 • Hengitystie-infektiota sairastaville sekä COVID-riskiryhmäläisille suositellaan maskin käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollon tiloissa Read more
Etusivu » Etsitkö tietoa? » Asiakkaan ja potilaan oikeudet » Asiakas- ja potilasturvallisuus

Asiakas- ja potilasturvallisuus


Mitä sinä voit tehdä asiakas- ja potilasturvallisuuden parantamiseksi?

Jos epäilet, että asiakas- tai potilasturvallisuus on vaarantunut, tee vaaratapahtumailmoitus.

Vaaratapahtumailmoitus

Vaikka sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö vastaa hoidon ja palvelujen turvallisuudesta, myös asiakkailla, potilailla ja heidän läheisillään on keskeinen rooli turvallisuuden edistämisessä. On tärkeää, että asiakkaat ja potilaat itse tuovat ilmi tarvittavat taustatiedot, kertovat oireistaan, toiveistaan ja huolistaan sekä tekevät kysymyksiä hoitoon ja palveluun liittyvistä asioista. Asiakkaat ja potilaat ovat hoito- ja palveluprosessin keskiössä ja näkevät erilaiset tilanteet kaikkein parhaiten prosessin alusta loppuun.

Jos havaitset hoidossasi vaaratapahtuman, kannattaa ottaa asia heti puheeksi henkilökunnan kanssa. Voit tehdä myös kirjallisen vaaratapahtumailmoituksen erilaisista hoitoon ja palveluun liittyvistä tapahtumista, joista arvelet olleen haittaa tai joista olisi voinut olla haittaa turvallisuudelle. Kirjaa ilmoitukseen: mitä, miten ja miksi tapahtui sekä mitkä olivat seuraukset. Lisäksi voit kertoa oman näkemyksesi siitä, miten tapahtuma olisi voitu estää.

Vaaratapahtumia voivat olla esimerkiksi hoitoon liittyvät infektiot, väärä tai viivästynyt diagnoosi, hoidon ja palvelun järjestelyihin tai lääkitykseen liittyvät epäselvyydet. Vaaratapahtumailmoitukset käsitellään toimintayksikössä, jossa tapahtuma on sattunut. Käsittelyyn kuuluu vaaratapahtumaan myötävaikuttaneiden tekijöiden selvittäminen ja toiminnan kehittäminen vastaavien vaaratapahtumien estämiseksi. Laita yhteystietosi ilmoitukseen, jotta voimme tarvittaessa olla teihin yhteydessä. Vaaratapahtumailmoitus ei ole virallinen muistutus hoitovirheiden osalta. Ilmoituslomakkeelle pääset alla olevasta painikkeesta:


Voit ottaa vaaratapahtuman havaitessasi asian puheeksi myös hoitohenkilökunnan kanssa. Näin myös tulee tehdä, jos asia vaatii korjauksen saman tien. Esimerkiksi, jos epäilet, että saamasi lääkkeet eivät ole oikein, ilmoita asiasta hoitohenkilö-kunnalle välittömästi.
Tapahtumista ilmoittaminen auttaa meitä parantamaan toimintaamme ja tapojamme niin, että uusilta vastaavilta tapahtumilta voitaisiin välttyä. 

Asiakas- ja potilasturvallisuudesta saat lisää tietoa:​

Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry  Potilaan opas (THL)​

Potilaan muistilista:

 • Varmista, että henkilökunnalla on sinusta ja sairaudestasi oikeat tiedot.
 • Kerro käyttämistäsi resepti- ja itsehoitolääkkeistä.
 • Kerro myös käyttämistäsi vitamiini- ja luontaistuotteista.
 • Varmista, että sinua hoitavat lääkärit ja hoitajat tietävät lääkeallergioistasi ja aikaisemmista lääkereaktioistasi.
 • Kysy, mitä uusia lääkkeitä sinulle on määrätty ja miksi.
 • Tutustu saamiisi lääkehoitoa ja muuta hoitoa koskeviin ohjeisiin.
 • Kerro, jos sinua epäilyttää tai huolettaa jokin asia hoidossasi.
 • Ilmoita, jos olet tai epäilet olevasi raskaana tai jos imetät.
 • Kysy, jos sinulla on kysyttävää sairaudestasi tai tutkimuksista – sinulla on oikeus tietää.
 • Varmista, että saat tiedon sinulle tehtyjen toimenpiteiden tuloksista.
 • Jos läheisesi on potilaana eikä itse pysty keskustelemaan hoidostaan, sinä voit hänen suostumuksellaan kertoa ja kysyä hänen puolestaan.
 • Ilmoita välittömästi henkilökunnalle, jos koet tai epäilet hoidossasi tapahtuneen virheen.
 • Huolehdi käsihygieniasta. Huolehdi myös siitä, että vieraasi pesevät ja desinfioivat kätensä ohjeiden mukaisesti.​

Lisätietoja:

Customer service