• Keskussairaalan edessä oleva pysäköintialue on pois käytöstä 18.–19.4.2024 Read more
  • Hengitystie-infektiota sairastaville sekä COVID-riskiryhmäläisille suositellaan maskin käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollon tiloissa Read more
Etusivu » Artikkelit » Asiakkaalle » Etelä-Karjalan hyvinvointialue kehittää potilas- ja asiakasturvallisuutta 
Kati Saarikivi ja Petteri Alavahtola sairaalan sisäänkäynnin edessä

Etelä-Karjalan hyvinvointialue kehittää potilas- ja asiakasturvallisuutta 

, , ,

Vuonna 2023 hyvinvointialueella tehtiin 980 onnistumisilmoitusta. 

Etelä-Karjalan hyvinvointialue (Ekhva) on kehittämänsä järjestelmän tuella muuttanut turvallisuuskulttuuriaan ennakoivammaksi. Myös inhimilliset tekijät ja muuttuvat tilanteet otetaan paremmin huomioon.

Ekhvan asiakas- ja potilasturvallisuuskoordinaattori Petteri Alavahtola ja toimintayksikön esihenkilö Kati Saarikivi ovat olleet mukana muutama vuosi sitten syntyneen PosiPro-työkalun rakentamisessa. 

– Valtaosa palvelu- ja hoitokokemuksista onnistuu. Mikäli oppiminen rajataan vain virheisiin, jää valtaosa mahdollisuuksista toiminnan kehittämiseen käyttämättä, huomauttaa Saarikivi. 

– Tietoa keräämällä on mahdollista tunnistaa inhimillisen toiminnan vaikutuksia, arvioida riskejä ja huomioida poikkeamia, jatkaa Alavahtola. 

Onnistumiset kirjataan järjestelmään

Järjestelmä on Eksoten ja Awanicin yhteistyön tulos ja liittyy asiakas- ja potilasturvallisuuskulttuurin kehittämiseen. Onnistumisilmoituksen järjestelmään voi tehdä kuka tahansa Ekhvan työntekijä.

Onnistumisista oppimisen nähdään lisäävän asiakas- ja potilasturvallisuuden ja työhyvinvoinnin lisäksi myös positiivista ajattelua työyhteisöön. PosiPro-ilmoituskanava ei estä suoraa kiitosta, mutta PosiPron kautta tulleet ilmoitukset tekevät onnistumisista näkyviä.

Lisäksi se mahdollistaa onnistumiseen johtaneiden tekijöiden analysoinnin, jotta onnistumiset olisivat monistettavissa muissa yksiköissä. 

Mikä johtaa onnistumisiin? 

Ilmoituksissa korostuvat hyvä yhteistyö ja asenne sekä onnistuneet työskentelytavat. Noin reilu kolmannes ilmoituksista on kasvattanut potilasturvallisuutta. Noin puolet ilmoituksista on parantanut työhyvinvointia. Ilmoituksissa katsottiin onnistumisiin myötävaikuttaneiksi tekijöiksi useimmiten myös motivaatio sekä työyhteisötaidot.  

Kehitettäviksi organisaatiotekijöiksi tunnistettiin laitteet, tarvikkeet, johtaminen sekä työympäristö. Johtamisen nähtiin noin 30 ilmoituksessa myötävaikuttaneen onnistumisiin esimerkiksi mahdollistamalla koulutuksia tai luomalla resursseja. 

Kati Saarikivi ja Petteri Alavahtola sairaalan sisäänkäynnin edessä

Viisas oppii virheistä, mutta tosiviisas olisi oppinut jo onnistumisista.

Kati Saarikivi ja Petteri Alavahtola

Kuva: Minna Mänttäri

HaiPro ja PosiPro

  • Etelä-Karjalan hyvinvointialueella on käytössään potilas- ja asiakasturvallisuutta vaarantavien tapahtumien raportointiin HaiPro-työkalu.
  • PosiPro on rinnakkainen työkalu, joka kerää onnistumisia, jotta niitä voidaan monistaa muuallekin.
  • PosiPro-ilmoituksen voi tehdä kuka tahansa Ekhvan työntekijä 

Lisätietoja:

Petteri Alavahtola, asiakas- ja potilasturvallisuuskoordinaattori, p. 040 651 1820, [email protected]  

Customer service