• Keskussairaalan edessä oleva pysäköintialue on pois käytöstä 18.–19.4.2024 Read more
  • Hengitystie-infektiota sairastaville sekä COVID-riskiryhmäläisille suositellaan maskin käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollon tiloissa Read more
Etusivu » Artikkelit » Mediatiedotteet » Vuoden 2025 järjestöjen kumppanuusavustushaku uusille hakijoille auki huhtikuun ajan

Vuoden 2025 järjestöjen kumppanuusavustushaku uusille hakijoille auki huhtikuun ajan

, ,

Etelä-Karjalan hyvinvointialue tukee järjestöavustuksilla yleishyödyllistä toimintaa, joka edistää eteläkarjalaisten asukkaiden hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta. Järjestöjen kumppanuusavustushaku vuodelle 2025 uusille toimijoille on auki 1.–30.4.2024.

Etelä-Karjalan hyvinvointialueen kumppanuusavustus painottuu järjestöjen, yhdistysten ja säätiöiden tuottaman ammatillisen perustoiminnan tukemiseen. Kumppanuusavustus pyritään ulottamaan pidemmälle ajalle. Kumppanuusavustusta saavan järjestön kanssa arvioidaan ja seurataan vuosittain toiminnan vaikutuksia yhteisissä neuvotteluissa.  

Vuonna 2024 kumppanuusavustusta saavien toimijoiden ei tarvitse hakea tässä haussa, vaan heidän kanssaan käydään kumppanuusneuvottelut touko-elokuussa 2024 kumppanuusavustuksen jatkumisesta vuodelle 2025.

Kumppanuusavustuksilla tuetaan erityisesti sellaista toimintaa alueelle, jota hyvinvointialueen ei ole mahdollista itse toteuttaa ja joka laajentaa palvelutarjontaa liittyen ennalta ehkäiseviin ja kuntouttaviin palveluihin sekä sellaiseen toimintaan, joka tukee hyvinvointialueen ammattilaista työssään. 

Kumppanuusavustusta voivat hakea järjestöt ja säätiöt, jotka:

  • toimivat kiinteässä yhteistyössä Etelä-Karjalan hyvinvointialueen palvelujen kanssa ja joiden toiminta toteuttaa Etelä-Karjalan hyvinvointialueen strategian painopisteitä
  • saavat toimintaansa perusrahoitusta muualta, kuten esim. STEAlta tai ELY-keskukselta. Kumppanuusavustus voi toimia täydentävänä julkisena rahoituksena.
  • ovat Etelä-Karjalan hyvinvointialueen järjestöavustusten periaatteiden mukaisia ja toteuttavat periaatteiden mukaista toimintaa.

Kumppanuusavustuksen hakulomake (Webropolinkki) HUOM! Hakulomake avautuu 1.4.

Lisätiedot:

Heini Maijanen, järjestö- ja kumppanuusasiantuntija
p. 040 564 7145
[email protected]

Customer service