• Keskussairaalan edessä oleva pysäköintialue on pois käytöstä 18.–19.4.2024 Read more
  • Hengitystie-infektiota sairastaville sekä COVID-riskiryhmäläisille suositellaan maskin käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollon tiloissa Read more
Etusivu » Artikkelit » Asiakkaalle » Lasten rokotusten suostumuskäytäntöjä tarkennetaan

Lasten rokotusten suostumuskäytäntöjä tarkennetaan

, ,
Tavoitteena selkiyttää toimintatapoja vastaamaan paremmin lain vaatimuksia ja helpottaa samalla lapsiperheiden arkea.

Etelä-Karjalan hyvinvointialue tarkentaa lasten rokotusten suostumuskäytänteitä.

Kirjauskäytäntöjä muutetaan vastaamaan paremmin nykyisen lainsäädännön asettamia vaatimuksia huoltajien suostumusten kuulemisesta ja kirjaamisesta.

−Keskittämällä huoltajien rokotussuostumusten käsittely ensisijaisesti yhden vastaanottokäynnin yhteyteen haluamme mahdollistaa sen, että jatkossakin kulloinkin paikalle pääsevä huoltaja on oikeutettu tuomaan lapsensa rokotettavaksi ilman erillisiä rokote- tai käyntikohtaisia suostumuslomakkeita, perhepalveluiden ylilääkäri Leea Siintamo sanoo.

Kouluikäisille lapsille halutaan jatkossakin turvata mahdollisuus käydä itsenäisesti kouluterveydenhuollon rokotuspäivissä rokotettavana. 

−Lapsiperheiden palautteissa erityisen tärkeäksi on koettu vaivattomuus ja terveydenhuollon palveluiden helppo saatavuus. Näiden asioiden tiedetään vaikuttavan suoraan myös rokotekattavuuteen, joka Etelä-Karjalassa onkin aivan erinomaisella tasolla, Siintamo toteaa.

Suostumukset yhdellä lomakkeella

Aiemmin neuvolassa ja koulussa on käyty rokotusohjelma ja sen ulkopuolelta tarjottavat rokotteet huoltajien kanssa läpi ensimmäisillä käynneillä ja kirjattu mahdolliset rokotuskiellot. Tarvittaessa on vielä erikseen kysytty yksittäisten rokotteiden osalta huoltajien suullisia suostumuksia.

Jatkossa ensimmäisillä neuvolakäynneillä tai tarvittaessa ensimmäisillä kouluterveydenhuollon käynneillä käydään neuvola- ja perusopetusikäisten rokotusohjelma ja sen ulkopuolelta tarjottavat suositeltavat rokotteet mukaan lukien peruskouluikäisten influenssarokotteet, puutiaisaivokuumerokotteet ja mahdolliset matkustamiseen liittyvät rokotteet huoltajien kanssa läpi rokotelomakkeen avulla. Huoltajat allekirjoittavat tässä yhteydessä suostumuksensa, kieltäytymisensä tai mahdolliset rokotekohtaiset rajaukset lapsen rokotussuojan toteuttamiseen ja tieto siirretään lapsen potilasasiakirjoihin.

Jos nimetyillä huoltajilla ei ole mahdollisuutta osallistua päätökseen paikan päällä, voidaan potilastietojärjestelmään kirjattava suostumus tarvittaessa varmistaa myös suullisesti.

Lasta kuullaan ottaen huomioon kypsyystaso

Tilanteet, jossa lapsen huoltajat ovat rokotusasioista keskenään erimielisiä, ratkotaan tapauskohtaisesti. Lasta kuullaan ottaen huomioon lapsen kypsyystaso. Mikäli terveydenhuollon henkilökunta arvioi alaikäisen kykeneväksi päättämään omasta hoidostaan, on alaikäisellä samat oikeudet toimia ja päättää esimerkiksi rokotteen ottamisesta kuin aikuisellakin. 

Usein esimerkiksi yläasteikäinen lapsi pystyy päättämään rokotteen ottamisestaan itse, mutta kyseessä on aina ammattilaisen yksilöllinen ja tapauskohtainen arvio. Lisäksi lapsen etu ja lapsen oikeus saada lääketieteellisesti tarpeelliseksi tai perustelluksi katsottua hoitoa huomioidaan. Tähän katsotaan kuuluvaksi myös sairautta ennaltaehkäisevä hoito.

Mikäli kypsyystasoltaan vielä huoltajansa päätösvallassa olevan lapsen huoltaja tai huoltajat myöhemmin muuttavat mieltään lapsensa rokotesuojasta ja antamastaan suostumuksesta, hänen tulee itse ilmoittaa muutoksesta terveydenhuollon toimijoille.

Lisätietoja:

Perhepalveluiden ylilääkäri Leea Siintamo, p. 040 6511958, [email protected]

Mikä muuttuu?

  • Ensimmäisillä neuvolakäynneillä ja tarvittaessa ensimmäisillä kouluterveydenhuollon käynneillä keskustelu suostumuksista rokoteohjelmaan ja sen ulkopuolisiin rokotteisiin käydään rokotelomakkeen avulla. 
  • Huoltajat allekirjoittavat suostumuksensa, kieltäytymisensä tai mahdolliset rajoitukset lapsen rokotussuojan toteuttamiseen ja tieto suostumuksesta siirretään lapsen potilasasiakirjoihin. Jos huoltajaa ei tavoiteta allekirjoittamaan, voidaan potilastietojärjestelmään kirjattava suostumus tarvittaessa varmistaa myös suullisesti.
  • Niiden lasten kohdalla, joiden huoltajien suostumuksia tai kieltoja on kirjattu aiemman toimintamallin mukaisesti, voidaan suostumuskeskustelu käydä tulevilla vastaanotoilla neuvolassa tai perusasteen kouluterveydenhuollossa.
  • Mikäli huoltaja myöhemmin muuttaisi mieltään lapsensa rokotesuojasta ja antamastaan suostumuksesta, hänen tulee itse ilmoittaa muutoksesta terveydenhuollon toimijoille.
Customer service