• Hengitystie-infektiota sairastaville sekä COVID-riskiryhmäläisille suositellaan maskin käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollon tiloissa Read more
Etusivu » Artikkelit » Yleinen » Etelä-Karjalassa vahvistetaan neuropsykiatristen haasteiden varhaista tunnistamista ja tukea

Etelä-Karjalassa vahvistetaan neuropsykiatristen haasteiden varhaista tunnistamista ja tukea

, ,

Etelä-Karjalan hyvinvointialueella on lähdetty luomaan Neuropsykiatrista osaamiskeskusta, jolla vahvistetaan alueen perusterveydenhuollon neuropsykiatrisia palveluita. Osaamiskeskuksen tehtävänä on suoran asiakastyön lisäksi koordinoida alueen neuropsykiatrisia palveluita ja antaa konsultaatiotukea perustason toimijoille vähentäen näin raskaampien erityistason palveluiden tarvetta. Tavoitteena on vahvistaa neuropsykiatristen haasteiden tunnistamista ja tukemista perustasolla sekä tarjota oikea-aikaisesti tarvittavat tutkimukset ja kuntoutus koko perhe huomioiden.

Osaamiskeskuksen muodostavat aikuisten neuropsykiatrian poliklinikka sekä uusi lasten ja nuorten neuropsykiatrinen tiimi. Lasten ja nuorten tiimi tarjoaa tukea neuropsykiatrisesti oireileville kouluikäisille lapsille ja nuorille sekä heidän kanssaan toimiville aikuisille silloin, kun opiskeluhuollon palveluiden antama tuki ei yksin riitä. Moniammatillisessa tiimissä työskentelee sairaanhoitajia, toimintaterapeutteja, psykologeja, lääkäreitä, sosiaalityöntekijä ja kuntoutusohjaaja. Tiimi toimii Lappeenrannan ja Imatran Lasten ja nuorten taloissa ja tekee myös liikkuvaa työtä lapsen ja nuoren lähiympäristöön koko Etelä-Karjalan alueella.

Lasten ja nuorten tiimin käynnistymisen myötä on pystytty vastaamaan oikea-aikaisemmin neuropsykiatrisesti oireilevien lasten tarpeisiin.

– Hyvää palautetta on tullut tiimin jalkautuvasta, lähiympäristöön suuntautuvasta työskentelytavasta sekä perustason ammattilaisille tarjotusta konsultaatiotuesta, kertoo projektipäällikkö, neuropsykologi Hennariikka Nurminen.

Osaamiskeskuksen käynnistymisen myötä yhteinen työ aikuisten ja lasten palveluiden välillä on tiivistynyt – Esimerkiksi parhaillaan kokeillaan yhteistä tutkimusprosessia tilanteissa, joissa sekä lapsella että vanhemmalla on neuropsykiatrista oireilua. Tavoitteena on, että tukitoimia suunniteltaessa perhe huomioidaan kokonaisuutena.

Hyvinvointialueella on lisäksi julkaistu Apua neuropsykiatriseen oireiluun-verkkosivu. Verkkosivun tavoitteena on selkeyttää asiakkaalle palveluiden kokonaisuutta ja auttaa tarvittaessa hakemaan apua oikeasta paikasta. Sivulla on asiakkaan palvelupolun lisäksi tietoa arjen tukikeinoista.

Kehittämistyö on osa Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamaa Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –ohjelmaa ja Sosiaali- ja terveysministeriön koordinoimaa EU:n kertaluonteisella elpymisvälineellä (Next Generation EU) rahoitettavaa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa. Kehittämiseen kytkeytyy laajasti hyvinvointialueen ammattilaisia ja ulkopuolisia sidosryhmiä sekä lasten että aikuisten puolelta.

****************
Kehityksellisellä neuropsykiatrisella oireilulla viitataan aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriöön (ADHD), autismikirjon häiriöön ja nykimishäiriöihin, jotka vaikuttavat eri tavoin käyttäytymiseen ja vuorovaikutukseen toisten kanssa. Aina ei ole kyse varsinaisesta diagnosoitavasta häiriöstä, vaan lievemmistä neuropsykiatrisista piirteistä. Eri henkilöillä neuropsykiatriset piirteet voivat näyttäytyä erilaisina haasteina ja vahvuuksina, osin myös ympäristötekijöistä riippuen.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Hennariikka Nurminen,  p. 040 651 3072,  [email protected]

Customer service