• Hengitystie-infektiota sairastaville sekä COVID-riskiryhmäläisille suositellaan maskin käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollon tiloissa Read more
Etusivu » Artikkelit » Asiakkaalle » Uusi omatiimimalli tähtää sujuvampaan palveluun

Uusi omatiimimalli tähtää sujuvampaan palveluun

,

Uusi yhtenäiseen palvelukokonaisuuteen tähtäävä omatiimimalli on jatkoa vuonna 2022 käynnistetylle omahoitajamallille. Tiimi rakennetaan asiakkaan tarpeiden perusteella ja siihen voi kuulua hoitajan lisäksi lääkäri, fysioterapeutti, päihde- ja mielenterveyden ammattilainen sekä sosiaalialan ammattilainen. Tällä turvataan hoidon jatkuvuus ja sujuvammat palvelupolut.

– Arvo mallin toiminnasta syntyy asiantuntijaverkostosta, mikä voi tapahtua kasvokkain, diginä tai hybridinä, kuvailee omatiimimallin kehitystyötä johtava Minna Häyhä.

Omatiimimallin kehittämisen taustalla on hyvinvointialueen toimintakulttuurin muutos, jonka tarkoituksena on asiakaslähtöisempi ja osallistavampi suunnittelu. Moniammatillisen tiimityön lisääntyessä myös ammattilaiset voivat vaikuttaa paremmin oman työn suunnitteluun ja toteuttamiseen. 

– Omatiimimalli on hyvä esimerkki uusien toimintatapojen käynnistämisestä pohjautuen pitkäaikaiseen kehittämistyöhön, jolla on haettu entistä vaikuttavampia toimintamalleja kokonaisvaltaiseen hyvinvoinnin ja terveyden tukemiseen. Odotettavissa on hyötyjä sekä asiakkaille että ammattilaisille. Mallia tullaan jatkossakin kehittämään yhdessä eri sidosryhmien kanssa, lupaa strategia- ja hallintojohtaja Kaisa Heino.

Omatiimimallin onnistumista arvioidaan asiakkaan toimintakykyä, terveydentilaa ja pärjäävyyttä kuvaavilla mittareilla sekä seuraamalla ammattilaisten työn sujuvuutta, kustannuksia ja käyntien määrää. Jo nyt yhdeksi haasteeksi tiimien ideaalille toiminnalle on tunnistettu alaa yleisesti vaivaava lääkärivaje, jota pyritään korjaamaan aktiivisella rekrytoinnilla.

Aluehallituksen kokouksessa 6.9. käsiteltiin lisäksi muun muassa monituottajamallia, lähipalvelujen turvaamista ja sote-palvelujen saavutettavuutta. Kokouksen materiaalit löytyvät täältä.

Customer service