Kategoriat
Asiakkaalle Hyvinvointialue Yleinen

Ruokolahdelle suunnitelmat ikäasumiseen ja hyvinvointireitille  

Ympäristöministeriön rahoittama Ikäystävällinen Ruokolahti -hanke päättyi 30.6.2023. Hanketta toteuttivat Etelä-Karjalan hyvinvointialue, Ruokolahden kunta ja Ruokolahden Vanhustentaloyhdistys yhdessä yhteistyötahojen kanssa. Hankkeen päätavoitteena oli ikäystävällisyyden kehittäminen Ruokolahdella ja tulevaisuuden asumisratkaisujen selvittäminen. Hankkeen tuotoksena syntyi mm. Ruokolahden Ikäasumisen suunnitelma 2023–2028, suunnitelmat hyvinvointireitille sekä LAB-opiskelijoiden projektityön tuloksena ikääntyneiden osallisuuden ja yhteisöllisyyden toimintamalli.

Lähivuosina Ruokolahdella on ratkaistava useita ikääntyneiden asumiseen, hoivaan ja elämänlaatuun liittyviä haasteita, jotka kietoutuvat monin tavoin yhteen. Sekä yhdistyksen vuokra-asumisessa että asumispalveluissa useampi kiinteistö on tulossa käyttöikänsä päähän. Hankkeessa ja valmistuneessa selvitystyössä tarkasteltiin ikääntyneiden asumisen nykytilaa sekä ikäasumisen tulevaisuuden tarpeita eri näkökulmista. Ikääntyneiden näkemys omasta asumisesta ja tulevaisuuden toiveista saatiin kartoitettua viime vuonna tehdyn asumisen kyselyn avulla. Asumisen suunnittelua jatketaan yhdessä hyvinvointialueen kanssa. Tehtyä suunnitelmaa voidaan hyödyntää kunnassa ikäystävällisyyden kehittämisessä, tulevia asumisratkaisuja suunniteltaessa ja päätöksenteon tukena.

– Ikäasumisen suunnitelma on esitelty Ruokolahden kunnanhallitukselle ja esitellään syyskuussa myös valtuustolle, kertoo projektipäällikkö Kirsi Koskelainen.

Ikäystävällinen Ruokolahti -hanke oli kolmas ympäristöministeriön rahoituksen saanut hanke Etelä-Karjalassa 2020-luvulla. Aiemmat hankkeet on toteutettu Savitaipaleella ja Taipalsaarella. Lähtökohtana kaikissa hankkeissa on ollut, että 75 –vuotiaista enemmän kuin yhdeksän kymmenestä asuu kotona. Oman asumisen ennakointi on avainasemassa. Muuttuviin asumisen tarpeisiin kannattaa varautua ajoissa ja miettiä erityisesti kodin esteettömyyttä, turvallisuutta ja toimivuutta.

– Mielestäni kaikki hankekunnat ovat ottaneet ison harppauksen eteenpäin kuntien ikä- ja muistiystävällisyyttä sekä ikääntyneiden asumista tarkasteltaessa. Ikäystävällisyyttä voidaan kehittää paljon lyhyelläkin aikajänteellä, kun siihen järjestelmällisesti panostetaan. Hankkeissa syntyneet selvitykset ja suunnitelmat ovat kaikkien kuntien hyödynnettävissä ja toivonkin, että esimerkiksi Ruokolahdelle tehtyä ikäasumisen suunnitelmaa hyödynnettäisiin myös muissa kunnissa ikäasumista kehitettäessä, kertoo Koskelainen.

Lisää ikäystävällisestä Ruokolahdesta ja hankkeen tuloksista pääset lukemaan https://www.ruokolahti.fi/fi/asuminen-ja-ymparisto/ikaystavallinen-ruokolahti