• Hengitystie-infektiota sairastaville sekä COVID-riskiryhmäläisille suositellaan maskin käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollon tiloissa Read more
Etusivu » Artikkelit » Asiakkaalle » Hyvinvointivalmennus laajenee Etelä- Karjalan hyvinvointialueella

Hyvinvointivalmennus laajenee Etelä- Karjalan hyvinvointialueella

,

Etelä- Karjalan hyvinvointialueella on kehitetty syksystä 2022 alkaen ryhmäpainotteista elintapaohjauksen toimintamallia. Kohderyhmänä ovat muun muassa nuoret aikuiset työttömät ja osatyökykyiset. Osatyökykyisiä voivat olla muun muassa vammaiset, pitkäaikaissairaat, pitkäaikaistyöttömät, vakavasta sairaudesta toipuvat tai esim. elämänkriisin kokeneet. Yleisimmät syyt, jotka aiheuttavat työkyvyn heikkenemistä, ovat masennus ja tuki- ja liikuntaelinsairaudet. Toimintamallia on kehitetty yhdessä asiakkaiden ja toimijoiden; hyvinvointialueen, kuntien, työllisyyspalvelujen sekä kolmannen sektorin kesken.

Tavoitteena on nuorten aikuisten työttömien ja osatyökykyisten hyvinvoinnin sekä työ- ja toimintakyvyn kohentuminen. Lisäksi tavoitteena on monialaisen yhteistyön vahvistuminen. Elintapaohjaus toteutetaan ryhmätoimintana. Asiakkaan alku- ja loppuhaastattelu toteutuvat yksilötapaamisina. Asiakas- ja toimijaosallisuus ovat kehittämisen ja toteutuksen keskiössä. Asiakaslähtöisyys huomioidaan ryhmien sisällön suunnittelussa ja toteutuksessa. Toiminta on tavoitteellista ja asiakkaiden vahvuuksia tukevaa. Ohjauksessa hyödynnetään asiakasta osallistavaa ja asiakkaan voimavaroja tukevaa työotetta, ja sisällön toteutuksessa hyödynnetään liikuntaneuvonnan ja elintapaohjauksen valtakunnallisia suosituksia.

Asiakas voi ohjautua toimintaan esimerkiksi TE- tai TYP- palvelujen, kuntouttavan työtoiminnan, sosiaalihuollon, nuorisotyön, työttömien terveystarkastuksen, sote- ammattilaisen tai kunnan yhdyshenkilön ohjaamana.

Toiminta on käynnistynyt Lemin ja Luumäen kunnissa keväällä 2023

Toimintaa on pilotoitu Lemin ja Luumäen kuntouttavassa työtoiminnassa keväällä 2023. Heinäkuussa toiminta käynnistyi Joutsenon kuntouttavassa työtoiminnassa ja Luumäen kehitysvammaisten työtoiminnassa. Ryhmissä on ollut asiakkaita tähän mennessä reilu 20. Seuraavaksi toiminta on alkamassa Taipalsaaren ja Parikkalan kuntouttavassa työtoiminnassa. Asiakas- ja toimijapalaute on ollut positiivista. Monialaista yhteistyötä on laajennettu kunnista järjestöihin ja kolmannen sektorin toimijoihin. Syksyllä yhteistyö on käynnistymässä Marttojen kanssa.

Elintapaohjauksen ryhmä ulkoilemassa keväällä 2023.

Asiakkaan näkemys toiminnasta

– Ihan hyvä, positiivinen juttu, kun alussa motivaatio osallistumiseen oli 0, niin lopulta kaikki odottivat tiistaita. Ei pahaa sanottavaa!

Mitä muutoksia teit elintavoissasi ryhmän aikana?

– Lisäsin vihanneksia ruokavalioon, lounasruokalassa ruokailun muutin kotiruokailuksi> terveellisempi ruokavalio, kesällä lisäsin kalan käyttöä. Lopetin tupakan polton.

Suosittelisitko toimintaan osallistumista muille?

– Kyllä, se toi vaihtelua arkeen. Vaikka tieto ei ollut uutta, niin se herätti ajatuksia ja antoi sysäyksen tupakanpolton lopettamiseen, ns. potkun persauksille. (Marko Mansnerus).

Toimijan näkemys toiminnasta

“Hyvä positiivinen ryhmä, joka onnistui hyvin. Toiminta monipuolisti kuntouttavan työtoiminnan sisältöä, johon asiakkaat sitoutuivat odotettua paremmin. Näkisin toiminnalle tarvetta tulevaisuudessa” Mervi Käyhty, työvalmentaja

Lisätietoja toiminnasta:

Minna Piirainen, projektipäällikkö, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiantuntija

040-6513718  [email protected]    

Leena Jaatinen, hyvinvointivalmentaja 040-6376653 [email protected]

Elisa Karppinen, hyvinvointivalmentaja040-6474576 [email protected]

Kehittämistyö rahoitetaan EU:n kestävän kasvun ohjelmasta.     

Customer service