Kategoriat
Asiakkaalle Hyvinvointialue Mediatiedotteet Yleinen

Etelä-Karjalan hyvinvointialue huomioi koronaosaston työn

Hyvinvointialuejohtaja Sally Leskinen esittää keskiviikkona 3.5.2023 kokoontuvalle Etelä-Karjalan hyvinvointialueen aluehallitukselle, että hyvinvointialue huomioisi Etelä-Karjalan keskussairaalan K4-osaston henkilöstön työn ja pitkäkestoisen erityisen kuormituksen koronapandemian aikana. Osaston työntekijöille esitetään maksettavaksi 600 euron suuruinen kertapalkkio.

Esitys täydentää maaliskuussa 2023 osalle sote-alan henkilöstöä maksettua koronakorvausta, joka perustui valtakunnansovittelijan esitykseen työmarkkinaneuvotteluiden yhteydessä. Korvaus maksettiin maalis-kesäkuussa 2020 tehdystä työstä pandemiapotilaiden parissa.

K4-osasto toimi loppuvuodesta 2020 vuodenvaihteeseen 2022 kohorttiosastona, jonne keskitettiin erikoissairaanhoitoa vaativien koronapotilaiden hoito. Valtakunnansovittelijan linjauksen nojalla maksettua palkkiota ei voitu Etelä-Karjalassa muusta Suomesta laajasti poiketen alun perin kohdentaa K4-osaston henkilöstölle, koska siihen sisältyi ajallinen rajaus.

–Koko sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö on venynyt pandemia-aikana ennennäkemättömällä tavalla. Etelä-Karjalassa K4-osaston toimintaan on kohdistunut kuitenkin erityisen suuria paineita. Osaston toimivuus ja kyky vastata vaativaa hoitoa tarvitsevien koronapotilaiden hoitoon on ollut kriittisessä roolissa, hyvinvointialuejohtaja Sally Leskinen toteaa.  

Leskinen korostaa, että kertapalkkion kohdentamisesta on sovittu työnantajan ja pääluottamusmiesten kanssa yhdessä. Samalla on kuitenkin tiedostettu, että koronatyötä on tehty laajasti muuallakin.

–Aluehallitukselle tehdyllä esityksellä halutaan korjata kaikkein räikein, ilmeisin ja laajasti tunnustetuin epäkohta, Leskinen painottaa.

Noin kolmen viikon ajan käynnissä olleet paikallisneuvottelut hyvinvointialueen ja pääluottamusmiesten välillä päättyivät 20.4.2023.

–Valtakunnansovittelijan päätös ja aluehallitukselle tehty esitys jättävät edelleen korvauksen ulkopuolelle laajan joukon henkilöitä, joiden rooli koronapotilaiden hoidossa tai sen mahdollistamisessa on ollut kiistaton. Palkkion laajentaminen tässä taloudellisessa tilanteessa ei kuitenkaan ole mahdollista, Leskinen pahoittelee.

Kertapalkkio maksetaan vastaavilla kriteereillä myös niille 12:lle tehohoitajalle, jotka eivät olleet alkuperäisen koronakertaerän piirissä aikarajauksen takia. Teho-osaston rooli on ollut K4-osaston tavoin merkittävä vaikeimmin sairastuneiden koronapotilaiden hoidossa.

Lisätiedot medialle

Nina Holopainen
Henkilöstöjohtaja, FM, väitöskirjatutkija
Etelä-Karjalan hyvinvointialue
puh. 040 513 7746
[email protected]