Kategoriat
Asiakkaalle Yleinen

Etelä-Karjalan lähisuhdeväkivaltaraportti vuodelta 2022 on julkaistu

Oikeus väkivallattomaan elämään on jokaisen perusoikeus. Kun tämä oikeus ei toteudukaan, voi joutua kokemaan väkivaltaa tai väkivallan uhan aiheuttamaa pelkoa omassa kodissaan omien läheisten toimesta. Tilanne on häpeällinen ja sitä piilotellaan. Tutkimusten mukaan 40 % suomalaisista kokee elämänsä aikana lähisuhdeväkivaltaa. Ammattilaisten tehtävä on tunnistaa väkivalta, ottaa asia puheeksi ja ohjata väkivaltaa kokenut tarjolla olevien palvelujen piiriin. 

Etelä-Karjalan lähisuhdeväkivallan vastainen työryhmä on laatinut raportin lähisuhdeväkivallan ilmenemisestä ja väkivallan vastaisen työn tilannekuvasta vuodelta 2022. Raportti toimii hyvinvointialueen ammattilaisten, johdon ja päättäjien tukena, kun tehdään suunnitelmia, asetetaan tavoitteita ja tehdään linjauksia lähisuhdeväkivallan vastaiseen työhön. Alueella tehdään tiivistä yhteistyötä muiden lähisuhdeväkivaltaa kohtaavien ammattilaisten kanssa ja raportti toimii koko alueen lähisuhdeväkivallan verkostolle työn tukena.

Raportti on nähtävillä Etelä-Karjalan hyvinvointialueen verkkosivuilla. Sivustolta löydät myös tietoa lähisuhdeväkivallasta sekä palveluista, joista voi hakea apua lähisuhdeväkivaltatilanteisiin.