• Keskussairaalan edessä oleva pysäköintialue on pois käytöstä 18.–19.4.2024 Read more
  • Hengitystie-infektiota sairastaville sekä COVID-riskiryhmäläisille suositellaan maskin käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollon tiloissa Read more
Etusivu » Artikkelit » Yleinen » Etelä-Karjalan hyvinvointialueen toiminta-avustukset järjestöille myönnetty vuodelle 2023
Etelä-Karjalan hyvinvointialueen logo PNG

Etelä-Karjalan hyvinvointialueen toiminta-avustukset järjestöille myönnetty vuodelle 2023

,

Etelä-Karjalan hyvinvointialue on jakanut järjestöille suunnatut toiminta-avustukset vuodelle 2023. Toiminta-avustushakemuksia saatiin määräaikaan mennessä 16 kappaletta. Toiminta-avustuksia haettiin yhteensä 176 150 euroa. Avustusperiaatteet täyttäviä hakemuksia oli 12 kappaletta. Toiminta-avustuksia jaettiin yhteensä 62 250 euroa.

Toiminta-avustukset myönnettiin osallisuus- ja demokratiajohtokunnan hyväksymän järjestöavustusmallin hyvinvointialueen järjestöjen avustamisen perusteiden sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjausryhmässä hyväksyttyjen painopisteiden pohjalta.

Avustettavan toiminnan pitää muun muassa palvella useamman kuin yhden kunnan asukkaita. Sen pitää lisäksi toteuttaa hyvinvointialueen strategiaa ja laajan hyvinvointisuunnitelman painopisteitä sekä lisäksi tukea, täydentää tai monipuolistaa Etelä-Karjalan hyvinvointialueen sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluita.

Etelä-Karjalassa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen haasteet liittyvät vahvasti elintapoihin, kuten ylipainoon ja päihteisiin. Tästä syystä toiminta-avustusten myöntämisessä on painotettu erityisesti lasten ja nuorten osalta matalan kynnyksen ennalta ehkäisevää päihde- ja mielenterveystyötä, työikäisten osalta ylipainon ja diabeteksen ennaltaehkäisyä ja ikääntyneiden osalta vajaaravitsemuksen ennaltaehkäisyä.

Toi­min­ta-avus­tuk­sil­la voi­daan tu­kea lyhytkestoisempaa uuden toiminnan, hankkeiden tai yksittäisten toimintojen/palveluja käynnistämistä tai toteuttamista.

Hyvinvointialuejohtaja myönsi toiminta-avustuksia osallisuus- ja demokratiajohtokunnan avustusesityksen mukaisesti seuraavasti:

  • Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry                      9 550 €
  • Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry         6 000 €
  • Etelä-Karjalan Sydänalue ry                         4 000 €
  • Imatran A-Kilta ry                                            5 000 €
  • Laptuote-säätiö ry                                           4 000 €
  • MLL Kaakkois-Suomen piiri ry                    25 000 €
  • Saimaan syöpäyhdistys ry                            6 700 €
  • Sairaalaklovnit ry                                             2 000 €

Hakuprosessia ja avustusmallia kehitetään kokemusten pohjalta

Hyvinvointialue on rakentamassa uudenlaista, läpinäkyvää ja yhdenvertaisesti alueen järjestöjä kohtelevaa avustuskokonaisuutta, joka takaa hyvät toimintamahdollisuudet järjestöille Etelä-Karjalassa. Vuonna 2023 järjestöavustuksia myönnetään ensimmäisen kerran uuden avustusmallin mukaisesti, joka sisältää kolme avustusmuotoa: kumppanuusavustus, toiminta-avustus ja innovaatioraha.

Kumppanuusavustukset ovat haettavana 30.4.2023 saakka. Kumppanuusavustushakemus käynnistää neuvottelumenettelyn vuotta 2024 varten, jossa hyvinvointialue käy yhdessä hakijan kanssa läpi toimintaa ja sen kytkeytymistä sosiaali- ja terveys- tai pelastuspalveluihin.  Tämän avulla hyvinvointialueelle muodostuu kokonaiskuva kumppanuusavustuksen tarpeesta vuoden 2024 talousarviovalmistelua varten.

– Järjestöjen kokemukset ensimmäisestä toiminta-avustushausta ovat merkityksellisiä. Yhteistä arviointia tehdään järjestöjen kanssa avustusmallin sekä hakuprosessin kehittämiseksi vuoden 2023 aikana, toteaa osallisuus- ja järjestöasiantuntija Heini Maijanen.

Aluevaltuusto on varannut järjestöjen avustamiseen yhteensä 100 000 euroa vuodelle 2023. Osallisuus- ja demokratiajohtokunta on esittänyt hyvinvointialuejohtajalle päätettäväksi, että jäljelle jäävä määräraha suunnataan innovaatioraha-avustuslajiin, jolla voidaan vastata toimintaympäristössä tai kohderyhmässä havaittuun äkilliseen muutokseen tai tarpeeseen.

Lisätietoja:

Hyvinvointialuejohtaja Sally Leskinen, [email protected], p. 040 638 6436
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen päällikkö Aija Rautio, [email protected]  p. 044 791 4833
Osallisuus- ja järjestöasiantuntija Heini Maijanen, [email protected], p. 040 564 7145

Linkit:

Viranhaltijapäätökset

Etelä-Karjalan hyvinvointialueen järjestöavustukset -sivusto

Customer service