Kategoriat
Hyvinvointialue Työ hyvinvointialueella

Oppi irti onnistumisista

Teksti ja kuva: Minna Mänttäri

Viisas oppii virheistä, mutta tosiviisas olisi oppinut jo onnistumisista. Tätä ilosanomaa on Eksotessa viety menestyksekkäästi eteenpäin jo parin vuoden ajan.  

Onnistumisista oppiminen, Learning from Exellence eli LfE, on alunperin Englannista Suomeen rantautunut menetelmä. Eksotessa se otettiin käyttöön ensihoidon toimintayksikön esimies Kati Saarikiven ja potilasturvallisuuskoordinaattori Petteri Alavahtolan toimesta ensimmäisten joukossa vuonna 2018, ensin ensihoidossa ja myöhemmin muissakin yksiköissä, kuten päivystyksessä, teho-osastolla, lastenosastolla ja tehostetussa kotisairaanhoidossa.

– Tavoitteena on saada menetelmä koko Eksoten käyttöön. Parhaillaan kehitteillä onkin yhteinen ilmoitus- ja raportointialusta, työnimeltään PosiPro, joka mahdollistaisi onnistumisista oppimisen yli toimintayksikkörajojen.

”Virheistä oppii” on kaikille tuttu sanonta, ja lakikin velvoittaa terveydenhuollossa työskenteleviä tekemään HaiPro-ilmoituksen vaaratapahtumasta. LfE tarjoaa siihen rinnalle uuden työkalun: nyt myös onnistumisista raportoidaan.

– Jos ajatellaan, että 90 prosenttia kaikista hoitotapahtumista menee hyvin ja vain kymmenessä prosentissa sattuu jokin vaaratilanne, niin onhan se järkevää tarkastella myös niitä asioita, joissa on onnistuttu. Jos tunnistamme onnistumisiin johtavat tekijät ja opimme niistä, niin ehkä pystymme jopa välttämään vaaratapahtumat ja virheet.

Hiljainen tieto näkyväksi

Mikään onnistuminen ei ole liian pieni ilmoitettavaksi. Parhaimmillaan LfE tuo esiin juuri sitä hiljaista tietoa, joka liian usein jää työpaikoilla huomioimatta. Näin voidaan vakioida uusia toimintatapoja koko työyhteisölle. Sähköisen ilmoituslomakkeen täyttämiseen menee aikaa vain muutama minuutti: työläin vaihe on ilmoitusten analysointi ja kehitystyö, joka kuuluu esimiehille.

– Jotta kehitystä voi tapahtua, on tehtävä myös onnistumiset näkyviksi. On erittäin tärkeää, että ilmoituksista myös seuraa kehitystyötä ja sen myötä oppimista eli hyötyä. Se motivoi tekemään ilmoituksia myös jatkossa.

Kati Saarikivi ja Petteri Alavahtola sairaalan sisäänkäynnin edessä

”Jotta kehitystä voi tapahtua, on tehtävä myös onnistumiset näkyviksi.” Kati Saarikivi ja Petteri Alavahtola haluavat tehdä onnistumiset näkyviksi.

Ilon kautta työhyvinvointia

Henkilöstön kehittämispäällikkö Elina Antikainen näkee LfE:n erittäin tärkeänä keskustelun välineenä ja toivoo, että ilmoitusten tekeminen tulisi pysyväksi osaksi Eksoten toimintakulttuuria.

– Se tuottaa parhaimmillaan runsaasti tietoa siitä, mitä voidaan tehdä toisin, jotta työarki toimii. Pitkällä aikavälillä se heijastuu työhyvinvointiin ja asiakasprosesseihin, ja sitä kautta myös kustannuksiin.

Antikainen iloitsee myös positiivisen puheen lisääntymisestä Eksoten työyhteisöissä.

– Uskon, että kun oppiminen tapahtuu ilon ja onnistumisen kautta, se jättää erityisen vahvan muistijäljen.

Artikkeli on kirjoitettu alun perin kesäkuussa 2020 henkilöstölehti Miikkulaiseen.

PosiPron tilanne syyskuussa 2022:

PosiProsta on tullut pysyvä osa eksotelaisten arkea ja onnistumisista ilmoitetaan ja opitaan tasaiseen tahtiin. Eksoten lisäksi PosiPron on ottanut käyttöön kymmenet muutkin sosiaali- ja terveystoimen työpaikat. Ilmoituksissa korostuu hyvän yhteistyön merkitys ja onnistuneet työskentelytavat. Jopa 10 prosenttia ilmoituksista on luokiteltu merkittäviksi tai hyvin merkittäviksi ja noin neljännes ilmoituksista on kasvattanut potilasturvallisuutta. Vieläkin suurempi osa, noin kolmannes ilmoituksista on puolestaan parantanut työhyvinvointia. Onnistumisiin myötävaikuttavat useimmiten asenne, motivaatio, työyhteisötaidot, oma-aloitteisuus ja hyvät kommunikaatiotaidot.