• Keskussairaalan edessä oleva pysäköintialue on pois käytöstä 18.–19.4.2024 Read more
  • Hengitystie-infektiota sairastaville sekä COVID-riskiryhmäläisille suositellaan maskin käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollon tiloissa Read more
Etusivu » Järjestöavustukset

Järjestöavustukset

Kuvituskuva, kuvassa vaaleaihoiset kädet kättelevät toisiaan.

Etelä-Karjalan hyvinvointialue myöntää harkinnanvaraisia avustuksia rekisteröidyille yleishyödyllisille yhdistyksille ja säätiöille toimintaan, jonka tavoitteena on Etelä-Karjalan hyvinvointialueen asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin tai turvallisuuden edistäminen.   

Avustettavan toiminnan tulee toteuttaa Etelä-Karjalan hyvinvointialueen strategian painopisteitä sekä maakunnallisia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen teemoja. Toiminnan tulee tukea tai täydentää hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevia sosiaali- ja terveyspalveluja tai pelastuspalveluja ja toimii yhteistyössä näiden palvelujen kanssa.  

Etelä-Karjalan hyvinvointialueen järjestöavustusmalli sisältää kolme avustusmuotoa: toiminta-avustus, kumppanuusavustus ja innovaatioraha.

Toiminta-avustus

Toiminta-avustuksilla voidaan tukea lyhytkestoisempaa uuden toiminnan, hankkeiden tai yksittäisten toimintojen/palveluja käynnistämistä tai toteuttamista. Vuonna 2024 toiminta-avustuksilla tuetaan EKHVA:n strategian mukaisten HYTE-kärkiohjelmien toteuttamista.

Kumppanuusavustus

Kumppanuusavustus on harkinnanvarainen avustus, jota järjestöt voivat hakea osana muuta rahoitusta. Esimerkiksi hakija saa toimintaansa avustusta joko STEAlta, ESR-rahoitusta, OKM, THL, STM-hankerahoitusta. Avustus painottuu järjestöjen, yhdistysten ja säätiöiden tuottaman ammatillisen perustoiminnan tukemiseen. Kumppanuusavustus pyritään ulottamaan myönnettävän avustuksen koko STEA-, ESR-, OKM-, THL-, STM- avustuksen rahoituksen ajalle. Erityisesti kumppanuusavustus tukee hyvinvointialueen strategisia tavoitteita rakentaa asiakkaiden palvelutarpeita tukevia tiiviitä rakenteita ja toimintamalleja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa tehtävälle yhteistyölle.  

Innovaatioraha

Hyvinvointialue voi myöntää kertaluontoista innovaatioavustusta, jolla vastataan äkilliseen, ajankohtaisessa toimintaympäristössä tai kohderyhmän tarpeissa tapahtuneeseen muutokseen. Innovaatiorahaa myönnetään samaan toimintaan vain kerran. Hyvinvointialue avaa innovaatiorahan haun tarvittaessa.

Ajankohtaista

Kumppanuusavustushaku uusille toimijoille on käynnissä 30.4.2024 saakka

Kumppanuusavustuksen hakeminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella 1.-30.4.2024 klo 16 mennessä.

Kumppanuusavustusta voivat hakea järjestöt ja säätiöt, jotka:
  • toimivat kiinteässä yhteistyössä Etelä-Karjalan hyvinvointialueen palvelujen kanssa ja joiden toiminta toteuttaa Etelä-Karjalan hyvinvointialueen strategian painopisteitä
  • saavat toimintaansa perusrahoitusta muualta, kuten esim. STEAlta tai ELY-keskukselta. Kumppanuusavustus voi toimia täydentävänä julkisena rahoituksena.
  • ovat Etelä-Karjalan hyvinvointialueen järjestöavustusten periaatteiden mukaisia ja toteuttavat periaatteiden mukaista toimintaa.

Etelä-Karjalan hyvinvointialueen kumppanuusavustus pyritään ulottamaan pidemmälle ajalle. Kumppanuusavustusta saavan järjestön kanssa arvioidaan ja seurataan vuosittain toiminnan vaikutuksia yhteisissä neuvotteluissa.  

Vuonna 2024 kumppanuusavustusta saavien toimijoiden ei tarvitse hakea tässä haussa, vaan heidän kanssaan käydään kumppanuusneuvottelut kumppanuusavustuksen jatkumisesta vuodelle 2025 touko-elokuussa 2024.

Kaikkien hakukriteerit täyttävien uusien hakemusten osalta tehdään vaikutusten ennakkoarviointi. Kumppanuusneuvotteluiden ja vaikutusten ennakkoarvioinnin pohjalta valmistellaan avustusesitys kumppanuusavustuksista vuodelle 2025 osallisuus- ja demokratiajohtokunnan käsittelyyn elokuun kokoukseen.

Linkit

Kumppanuusavustuksen hakijoita pyydetään tutustumaan seuraaviin materiaaleihin ennen hakemuksen jättämistä:

Hakulomake


Toiminta-avustukset vuodelle 2024 on myönnetty

Vuoden 2024 toiminta-avustukset olivat haettavissa 10.–31.1.2024. 

Vuoden 2024 toiminta-avustukset on kohdennettu hyvinvointialueen strategiaa tukevien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen HYTE-kärkiohjelmien (Sutjakka, Sopuisa ja Ikäystävällinen Etelä-Karjala) teemoihin. HYTE-kärkiohjelmien tavoitteena on saavuttaa palvelutarpeen kasvun hidastumista ja vähenemistä sekä lisätä asiakasohjausta ennaltaehkäiseviin palveluihin. HYTE-kärkiohjelmat vastaavat myös maakunnallisen hyvinvointissuunnitelman yhteisesti sovittuihin teemoihin elintavat ja mielen hyvinvointi. HYTE-kärkiohjelmat on kohdennettu vastaamaan erityisesti maakunnassa tiedostettuihin haasteisiin muun muassa ylipaino, lasten- ja nuorten päihde- ja mielenterveyshaasteet sekä yli 65-vuotiaiden kaatuminen ja koettu yksinäisyys.


Lisätiedot: 

Heini Maijanen, järjestö- ja kumppanuusasiantuntija
p. 040 564 7145
[email protected]

Customer service