Yleislääketieteen erityiskoulutus

Eksoten hyvinvointi- ja terveysasemat ovat Helsingin yliopiston opetusterveyskeskuksia. Asemilla voit suorittaa yleislääketieteen erityiskoulutuksen terveyskeskusjakson ja yleislääketieteen erikoistumisen koejakson ja erikoistumiskoulutuksen terveyskeskuspalvelut.

Koulutuspaikoistamme Armila ja Sammonlahti sijoittuivat vuonna 2018 HUS:n opetusterveyskeskuksien koulutuspaikkakyselyssä erinomaisesti sijoille 4 (Armila) ja 3 (Sammonlahti) yhteensä 82 terveyskeskuksesta.​ 

Eksote menestyi Nuori Lääkäri -yhdistyksen vuonna 2020 teettämässä koulutuspaikkakyselyssä. Eksoten terveysasemat saivat tähdissä arvosanan 4/5 ja NPS -luvun 50. Myös Medisiinariliitto nosti Armilan terveysaseman yhdeksi kandiystävällisimmistä terveyskeskuksista Suomessa. (Linkki uutiseen )​

Useimmilla asemilla työskentelee yliopiston kouluttajavalmennuksen suorittaneita erikoislääkärikouluttajia, sekä yek-ohjaajan oikeudet omaavia ohjaajia. Meillä on yli kymmenen erikoislääkärikouluttaja- tai ohjaajaoikeudet omaavaa kouluttajaa. Alueellinen koulutusylilääkäri vastaa paikallisesta koulutustoiminnasta yhdessä kouluttajalääkäreiden kanssa ja toimii yhteyshenkilönä yliopistolle koulutusasioissa.

Yek-koulutuksesta valmistellaan yek-putkea, jossa on mahdollista sopia koko jakson sisältävät palvelut ennakkoon sovitusti yhden kontaktihenkilön kautta. Jaksojen organisoijana toimii talent managerimme Ismo Repka.

Työnkuvasta

Terveys- ja hyvinvointiasemia on Eksoten alueella Armila, Joutseno, Sammonlahti, Imatra (Honkaharju), Lemi, Luumäki, Savitaipale, Rautjärvi, Ruokolahti ja Parikkala. Koulutettaville (yek- ja erikoistuvat) suositellaan työpaikaksi mieluiten asemia, joissa on kouluttaja- ja/tai ohjaajalääkäreitä samassa työpisteessä riittävän tuen varmistamiseksi.

Työaika on 38h 15min viikossa. Myös osittaisen työajan sopiminen on mahdollista. Työnkuva räätälöidään yksilöllisesti ja sektorityöt pyritään järjestämään koulutettavan toiveiden mukaan. Mahdollisia sektoritöitä ovat lastenneuvola, äitiysneuvola, perhesuunnitteluneuvola, kotisairaanhoito ja vuodeosastyö.​

Työhön sisältyy normaalia vastaanottotyötä terveys- ja hyvinvointiasemilla, sekä lisäksi Armilassa tai Sammonlahdessa työskennellessä päiväpäivystystä Etelä-Karjalan keskussairaalan yhteispäivystyksessä ja infektiovastaanottoa Armilan terveysasemalla. Muilla asemilla on oman aseman päiväpäivystystoimintaa. EKKS:n päivystyksessä ja Armilan infektiovastaanotolla on aina toinen virkalääkäri työparina (+EKKS:ssa myös ulkopuolisia lääkäreitä).
Päivätyön lisäksi on mahdollista tehdä 4-6:n tunnin mittaisia hyvin palkattuja iltapäivystysvuoroja EKKS:n yhteispäivystyksessä. Myös yövuorot ovat mahdollisia. Yövuoron tehdessä seuraava arkipäivä on palkallinen vapaa. Töihin tullessa on mahdollista tehdä myös erillinen päivystyssopimus työjaksolle. Päivystyssopimuksessa lääkäri sitoutuu tekemään 2 päivystysvuoroa EKKS:ssa/kk (yleensä yövuoroja) ja palkka on tuolloin reilusti peruspalkkaa parempi, tämän lisäksi päivystyksistä maksetaan päivystyskorvaukset.
Eksotessa työskennellessä merkittävänä etuna on, että lomat säilyvät perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä työpistettä vaihdettaessa.​

Ohjauksesta ja koulutuksesta

Sekä yek-lääkäreillä että erikoistuvilla lääkäreillä on etukäteen sovitut ohjaustunnit viikoittain oman koul​uttajansa kanssa. Yek-lääkäreillä työjakson tavoitteet määritellään yek-jakson aloituskeskustelussa, ja erikoistuvilla henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa (HOPS). Henkilökohtaisen ohjauksen tavoitteena on tukea lääkärin ammatillista kasvua henkilökohtaiset kehittymistavoitteet huomioiden.

Terveyskeskuksessamme on joka torstaiaamu kello 8.00 – 9.15 avoterveydenhuollon lääkäreiden aamumeeting, jossa käsitellään avoterveydenhuollolle hyödyllisiä kliinisiä aiheita. Osa aiheista on yek-lääkäreiden ja erikoistuvien lääkäreiden valmistelemia esityksiä, ja osa muita aiheita tai yhteistyöpalavereja.
Yek-lääkäreille ja erikoistuville lääkäreille järjestetään joka toinen viikko torstai iltapäivisin yhteinen kahden tunnin iltapäiväkoulutus, joissa aihesisällöt ovat ennakkoon suunniteltu koulutettavien toiveita kuunnellen ja aihepiiri mahdollisimman laaja-alaisesti yleislääketieteen näkökulmasta. Koulutukset pyritään suunnittelemaan innostaviksi ja vuorovaikutteisiksi. Keräämme koulutuspalautteen jokaisen koulutuksen jälkeen ja saamamme palautteen perusteella koulutettavat ovat olleet hyvin tyytyväisiä koulutusten sisältöön ja koulutusten toteutustapaan.

Työnantaja suhtautuu erittäin myönteisesti ulkopuolisiin koulutuksiin, ja koulutuksiin osallistumista suositellaan lämpimästi. Yleislääketieteeseen erikoistuville lääkäreille kustannetaan yksi kansainvälinen kongressi (esim. Nordic GP tai Wonca Europe) erikoistumisen aikana. Yleislääketieteeseen erikoistuvat lääkärit saavat lisäksi erikoislääkäritenttiin valmistautumista varten palkallisen kahden viikon lukuloman ja palkallisen tenttipäivän.

Kiinnostuitko?

[email protected]