• Hengitystie-infektiota sairastaville sekä COVID-riskiryhmäläisille suositellaan maskin käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollon tiloissa Read more
  • Influenssa- ja koronarokotusajan varaaminen ensisijaisesti eAsioinnin kautta Read more

Lainsäädäntö

Tälle sivulle olemme koonneet linkit keskeisiin Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksoten toimintaan ja palveluihin vaikuttaviin lakeihin ja asetuksiin.

Päivitämme vastaavan sivun pian myös hyvinvointialueelle.

Suomen perustuslaki (731/1999)

Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus (EU 679/2016)

Tietosuojalaki (1050/2018)

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 

Hallintolaki (434/2003)

Arkistolaki (831/1994)   

Hyvinvointialuetta koskeva keskeinen lainsäädäntö:

Laki hyvinvointialueesta (611/2021)

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021) (voimassa 1.1.2023 alkaen)

Laki pelastustoimen järjestämisestä (613/2021) (voimassa 1.1.2023 alkaen)    

Pelastuslaki

Terveyspalveluita koskeva keskeinen lainsäädäntö:

Terveydenhuoltolaki (1326/2010)

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista (94/2022)

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (784/2021)

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992)

Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (912/1992) 

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994)

Työterveyshuoltolaki (1383/2001)

Mielenterveyslaki (1116/1990)

Tartuntatautilaki (1227/2016)

Laki hedelmöityshoidoista (1237/2006)

Laki rajat ylittävästä terveydenhuollosta (1201/2013)   

Sosiaalipalveluita koskeva keskeinen lainsäädäntö:

Sosiaalihuoltolaki (1301/2014)  

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000)

Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista (254/2015)

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (784/2021)

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992)

Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (912/1992) 

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012)

Laki kehitysvammaisten erityishuollosta (519/1977)

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista (380/1987)

Laki omaishoidon tuesta (937/2005)

Päihdehuoltolaki (41/1986)

Laki kuntouttavasta työtoiminnasta (189/2001)

Laki toimeentulotuesta (1412/1997)

Lastensuojelulaki (417/2007)

Perhehoitolaki (263/2015)

Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta (361/1983)

Laki lapsen elatuksesta (704/1975)

Adoptiolaki (22/2012)

Vanhemmuuslaki

Customer service