Hallitus johtaa Eksoten toimintaa. Hallitukseen kuuluu 13 Eksoten valtuuston
valitsemaa jäsentä. 

Mikäli hallituksen varsinaisissa jäsenissä eikä valtuuston puheenjohtajistossa ole edustusta Eksoten kaikista jäsenkunnista, on edustuksetta jääneistä kunnista valittavilla varajäsenillä, yhdellä kustakin kunnasta, osallistumis- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa. Tällä taataan se, että kaikilla jäsenkunnilla on edustajansa hallituksen kokouksissa. 

Hallituksen esittelijänä on toimitusjohtaja.

Kokoukset 2022

ke 12.1. klo 14.00
ke 26.1. klo 15.00 ylimääräinen kokous
ke 2.2. klo 14.00
ke 16.2. klo 14.00 ylimääräinen kokous​
ke 23.2. klo 14.00
ke 16.3. klo 14.00
ke 6.4. klo 14.00
ke 27.4. klo 14.00
ke 18.5. klo 14.00
ke 8.6. klo 14.00​
ke 10.8. klo 14.00
ke 31.8. klo 14.00
ke 21.9. klo 14.00
ke 12.10. klo 14.00
ke 2.11. klo 14.00
ke 23.11. klo 14.00
ke 14.12. klo 14.00

Pöytäkirjat​​​

Kaikki Eksoten hallituksen esityslistat ja tarkistetut pöytäkirjat löytyvät navigaation kautta kohdasta Hallinto ja päätöksenteko > Päätökset > Esityslistat ja pöytäkirjat. Pöytäkirjat julkaistaan verkkosivuille kokousta seuraavana perjantaina.​

Kokoonpano 2021-2022

Puheenjohtajisto
Kiljunen Anneli, puheenjohtaja (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue, Lappeenranta), [email protected], p. 050 511 3123
Vuorela Harri, varajäsen (Rautjärvi)
Helena Puolakka, I varapuheenjohtaja (Kansallinen Kokoomus, Lappeenranta), [email protected], p. 050 495 6000​
Löfman Päivi, varajäsen (Lappeenranta),
Heltimoinen Ilpo, II varapuheenjohtaja (Perussuomalaiset, Lappeenranta), [email protected], p. 044 501 7477 
Kiiski Jaana, varajäsen (Lappeenranta)​

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Siitonen Arto, jäsen (Imatra)
Ijäs Esko, varajäsen (Ruokolahti)
Repo Hannu, jäsen (Luumäki)
Rikkilä Kai, varajäsen (Savitaipale)

Suomen Keskusta
Paananen Taina, jäsen (Ruokolahti)
Neuvonen Timo, varajäsen (Parikkala)
Varonen Visa-Valtteri, jäsen (Lappeenranta)
Hölsä Janne, varajäsen (Savitaipale)
Peltonen Pentti, jäsen (Imatra)
​Turunen Jarmo, varajäsen (Taipalsaari)​
Hovi-Kuikko Seija, jäsen (Lappeenranta)
Karhu Anu, varajäsen (Lemi)

Kansallinen Kokoomus
Pentikäinen Markku, jäsen (Imatra)
Hujanen Irma, varajäsen (Imatra)
Suihko Toni, jäsen (Lappeenranta)
Rings Mervi, varajäsen (Lemi)

Perussuomalaiset
Eerola Milla, jäsen (Imatra)
Tölli Jaakko, varajäsen (Lappeenranta)

Vihreät
Pykäläinen Tuija Maaret, jäsen (Lappeenranta)
Littow Sirkka, varajäsen (Lappeenranta)​

Läsnäolo- ja puheoikeus kokouksissa
Vuorela Harri (Rautjärvi)
Karhu Anu (Lemi)
Neuvonen Timo (Parikkala)
Hölsä Janne (Savitaipale)
Turunen Jarmo (Taipalsaari)

Jaostot

Eksoten hallitus on 9.9.2021 nimennyt jäsenet henkilöstöjaostoon ja yksilöasioiden jaostoon.

Henkilöstöjaosto

Henkilöstöjaosto käsittelee ja ratkaisee mm.

  • ​​henkilöstöhallinnon, henkilöstön kehittämisen, työhyvinvoinnin ​ja koulutuksen koordinointiin liittyviä asioita,
  • viranhaltijoiden ja työntekijöiden palkkauksen yleisperusteita voimassa olevan virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti sekä virka- tai työsuhteen perusteella henkilöstölle kuuluvia etuisuuksia, velvollisuuksia ja eläkkeitä sekä virka- ja työehtosopimusten määräysten soveltamista.
Pöytäkirjat

Kaikki Eksoten henkilöstöjaoston esityslistat ja tarkistetut pöytäkirjat löytyvät navigaation kautta kohdasta Hallinto ja päätöksenteko > Päätökset > Esityslistat ja pöytäkirjat. Pöytäkirjat julkaistaan verkkosivuille kokousta seuraavana perjantaina.​

Kokoonpano 2021-2022

Repo Hannu, puheenjohtaja
Ijäs Esko, varajäsen
Pykäläinen Tuija Maaret, varapuheenjohtaja
Littow Sirkka, varajäsen
Hujanen Irma, jäsen
Puolakka Helena, varajäsen​
Rings Mervi, jäsen
Löfman Päivi, varajäsen​
Tölli Jaakko, jäsen
Heltimoinen Ilpo, varajäsen
Varonen Visa-Valtteri, jäsen
Hölsä Janne, varajäsen
Vuorela Harri, jäsen
Siitonen Arto, varajäsen

Yksilöasioiden jaosto

​​Yksilöasioiden jaosto ratkaisee yksilöä koskevia asioita, kuten viranhaltijan päätöksistä tehdyt oikaisuvaatimukset yksilöä koskevissa asioissa (esim. lastensuojelu-, toimeentulotuki- ja vammaispalveluasiat ja erilaiset korvausasiat) ja päättää henkilön tahdosta riippumattomasta huollosta, hoidosta tai muista laissa säädetyistä toimenpiteistä ellei toisin ole säädetty.

Kokoonpano 2021-2022

Puolakka Helena, puheenjohtaja
Hujanen Irma, varajäsen
Kiiski Jaana, varapuheenjohtaja
Eerola Milla, varajäsen
Rikkilä Kari, jäsen
Vuorela Harri, varajäsen
Suihko Toni, jäsen
Pentikäinen Markku, varajäsen
Peltonen Pentti, jäsen
Turunen Jarmo, varajäsen
Siitonen Arto, jäsen
Ijäs Esko, varajäsen
Littow Sirkka, jäsen
Pykäläinen Tuija Maaret, varajäsen​