Hallinto ja päätöksenteko

Eksoten ylintä päätösvaltaa käyttää valtuusto, johon jäsenkuntien kunnanvaltuustot valitsevat toimikautensa ajaksi jäsenet. Valtuusto vastaa Eksoten strategisesta johtamisesta. 

Eksoten operatiivisesta johtamisesta vastaa valtuuston valitsema toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan tukena erityisesti taloudellisten toimintaedellytysten suunnittelussa toimii jäsenkuntien kuntajohtajista muodostuva ​neuvottelukunta. ​​ 

Eksoten osakkuusyhteisöjä ovat:

Lisätietoja sivulta hallinto