Toimintakykyisenä kotona, arjessa ja elämässä.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote tuottaa 31.12.2022 saakka julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut Etelä-Karjalan yhdeksän kunnan noin 129 000 asukkaalle. 1.1.2023 aloittaa Etelä-Karjalan hyvinvointialue.

Tämä osuus sivustosta sisältää tietoa mm. Eksoten aikaisesta päätöksenteosta.

Siirry asiakkaiden etusivulle
Siirry hyvinvointialueen etusivulle

​​​​​​​​​​​​Palveluitamme ovat avoterveydenhuolto, suun terveydenhuolto, mielenterveys- ja päihdepalvelut, laboratorio- ja kuvantamispalvelut, lääkehuolto, kuntoutus, perhepalvelut, aikuisten sosiaalipalvelut ja vammaispalvelut sekä väestön palvelutarpeeseen ja ikärakenteeseen joustavasti mukautuvat vanhustenpalvelut. Etelä-Karjalan keskussairaala vastaa erikoissairaanhoidosta.​​​​ Eksote on toteuttanut sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiota vuodesta 2010. Eksoten toiminta päättyy 31.12.2022.

Puhelinvaihde: 05 352 000

Olemme maakunnan suurin työnantaja

​​​​​​​​Eksote on monien mahdollisuuksien työpaikka. Meitä eksotelaisia on kaikkiaan noin 5 000 ja työskentelemme noin 250:llä eri ammattinimikkeellä. Toimipisteitä ​meillä on noin sata. 

Meillä on jatkuvasti kysyntä​ä erilaisille osaajill​e.​​​​ 

Liity ammattitaitoiseen joukkoomme!

Hae sivustolta

Eniten haetut sisällöt Eksote-osiosta

Päätöksenteko

Eksoten ylintä päätösvaltaa käyttää valtuusto, johon jäsenkuntien kunnanvaltuustot valitsevat toimikautensa ajaksi jäsenet. Valtuusto vastaa Eksoten strategisesta johtamisesta. 

Hallitus johtaa Eksoten toimintaa. Hallitukseen kuuluu 13 Eksoten valtuuston
valitsemaa jäsentä. 

Eksoten operatiivisesta johtamisesta vastaa valtuuston valitsema toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan tukena erityisesti taloudellisten toimintaedellytysten suunnittelussa toimii jäsenkuntien kuntajohtajista muodostuva ​neuvottelukunta. ​​

Hyvinvointialueen päätöksenteko

Hyvinvointialueen toimielimet ovat aluevaltuusto, aluehallitus ja tarkastuslautakunta. Aluehallitus asettaa hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimet eri väestöryhmien vaikuttamismahdollisuuksien turvaamiseksi. Näitä ovat nuorisovaltuusto, vammais- ja vanhusneuvosto.  Lue lisää hyvinvointialueen päätöksenteosta.

Hyvinvointialueen toiminnan käynnistämiseksi tarvitaan väliaikainen hallinto huolehtimaan niistä välttämättömistä ehdotetun voimaanpanolain mukaisista toimenpiteistä, jotka on tehtävä lainsäädännön voimaantulon 1.7.2021 jälkeen ennen aluevaltuuston toimikauden alkua 1.3.2022. Lue lisää valmistelutyöryhmistä ja VATE:sta.

Mediatiedotteet